Ředitelství speciálních sil

Speciální síly jsou samostatný druh sil, který poskytuje České republice vysoce flexibilní a efektivní strategický nástroj v oblasti zajištění obrany a bezpečnosti.

Speciální síly

SpecS jsou tvořeny Ředitelstvím speciálních sil (ŘeSpecS), které zabezpečuje velení a řízení a jeho podřízenými útvary. Jsou schopny provádět celé spektrum speciálních operací: speciální průzkum, ofenzivní činnost, podporu a vliv ve všech geografických a klimatických podmínkách.

Součástí speciálních sil AČR je Ředitelství speciálních sil (ŘeSpecS) a 601. skupina speciálních sil (601.skss). Nově je v přímé podřízenosti ŘeSpecS zřízena jednotka Centrum podpory speciálních sil (CPSS). Pro zvýšení mobility a podpory speciálních operací vyčleňují vzdušné síly vrtulníkovou jednotku, tzv. Letecký odřad speciálních operací (LOSO).

Ředitel:

Úkolem Ředitelství speciálních sil je:

  • Poskytovat plně připravené síly k vedení speciálních operací na obranu ČR a jejich zájmů jako adekvátní odpověď na aktuální hrozby prostředí.
  • Koordinovat veškeré plánování, řízení a podporu speciálních operací AČR a podle rozhodnutí Náčelníka generálního štábu (NGŠ) zabezpečit jejich velení a řízení.
Speciální síly mají své stálé zástupce v mezinárodním štábu na NSHQ (NATO Special Operations Headquarters). Přítomnost českého prvku umožnuje ŘeSpecS sdílet nejaktuálnější informace, dále se podílet na plánování a řízení koaličních operací speciálních sil NATO, nebo na systému vzdělávání formou školení, kurzů a poradenství. NSHQ je velmi moderní a rozvíjející se organizace, která je benefitem pro rozvoj Speciálních sil AČR.

Přímo podřízené složky:


12. října 2018