Sekce rozvoje sil MO

Předmět činnosti a organizační začlenění:

Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany odpovídá za koncepční činnosti a za odborné a metodické řízení výstavby a rozvoje pozemních sil, vzdušných sil, schopností Armády České republiky v kybernetickém prostoru, vojensko-civilní spolupráce (CIMIC – Civil-Military Cooperation), psychologických operací (působení) v místě nasazení (PsyOps – Psychological Operations) a záchranné a výsadkové služby Armády České republiky.

Odpovídá za koncepční činnosti a za odborné a metodické řízení systému velení a řízení, za stanovování zásad a norem v oblasti společné přípravy pozemních sil a vzdušných sil, záchranné a výsadkové služby, služby pátrání a záchrany v Armádě České republiky.

Koordinuje proces udržení a rozvoje schopností Armády České republiky. Odpovídá za zpracování Doktríny Armády České republiky. Odpovídá za oblast služební tělesné výchovy v resortu Ministerstva obrany. Zajišťuje plnění úkolů služebního orgánu odpovědného za vojenské odbornosti v odborné gesci ředitele sekce rozvoje sil Ministerstva obrany.

V čele sekce rozvoje sil Ministerstva obrany je ředitel, který je přímo podřízen náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky.

Ředitel:

Tel.: 973 217 600

- - -

Kontakt na ředitelství sekce:
Tel.: 973 217 111

Struktura:

  • Odbor rozvoje a přípravy vojsk
  • Odbor rozvoje pozemních sil
  • Odbor rozvoje vzdušných sil
  • Oddělení výstavby schopností AČR v kybernetickém prostoru

 


Za obsah stránky odpovídá: praporčík Petr Truhlář, tel.: 973 217 013, truhlarp@army.cz
Aktualizováno: 21. září 2018