Zástupce ředitele sekce podpory Ministerstva obrany

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Schön

plk. gšt. Ing. Jaroslav Schön
Narodil se 11. září 1962 v Moravské Třebové.

Po absolvování Střední průmyslové školy strojírenské ve Vsetíně, se stal na podzim 1981 posluchačem Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně, kde paralelně vystudoval dva technické obory (tankový-automobilní a zbraně-munice). Po ukončení studia nastoupil v roce 1986 k 11. dělostřelecké základně do Jinců jako důstojník technické skupiny. Po redislokaci útvaru na Jemčinu sloužil jako náčelník automobilní služby až do zrušení dělostřelecké základny v roce 1991.

Poté nastoupil k praporu oprav techniky 9. divize, kde sloužil postupně jako velitel vyprošťovací čety, velitel roty oprav pásové techniky a zástupce velitele praporu pro výzbroj až do zrušení útvaru v roce 1994. V témže roce nastoupil k nově budované 4. brigádě rychlého nasazení jako náčelník skupiny oprav 4. praporu zabezpečení.

V roce 2000 byl vyslán do operace SFOR II jako velitel týmu taktické podpory střediska CIMIC v Priedoru.

V roce 2001 se stal zástupcem velitele 4. praporu logistiky a v roce 2003 velitelem tohoto praporu.

V roce 2004 byl převelen na Velitelství společných sil na funkci náčelník oddělení řízení logistiky.

V roce 2005 byl vyslán do operace KFOR, kde působil jako náčelník oddělení personálu a logistiky štábu mnohonárodní brigády střed - MNB(C). Po návratu z mise byl ustanoven do funkce náčelník odboru logistického zabezpečení personálu a nemovité infrastruktury sekce logistiky Společných sil.

Počátkem roku 2009 byl ustanoven do funkce náčelníka logistiky pozemních sil štábu Společných sil a téhož roku byl vyslán na jedenáctiměsíční zahraniční studium na Royal College of Defence Studies v Londýně.

V prosinci roku 2010 nastoupil na Sekci logistiky MO v pozici zástupce ředitele odboru rozvoje logistiky.

V letech 2013 – 2016 působil v zahraničních strukturách jako ředitel odboru zdrojů reprezentační kanceláře ACT (SACTREPEUR) při velitelství NATO v Bruselu.

Po návratu v roce 2016 byl ustanoven do funkce náčelníka odboru řízení logistiky Agentury Logistiky ve Staré Boleslavi a 1. října 2017 nastoupil do funkce zástupce ředitele sekce podpory MO, kde působí doposud.


Vloženo: 8. ledna 2018