Velitelství Vzdušných sil AČR

Vzdušné síly Armády České republiky zabezpečují suverenitu, obranyschopnost a územní celistvost České republiky a jejího vzdušného prostoru.

Vzdušné síly AČR

Hlavním úkolem Vzdušných sil AČR je obrana vzdušného prostoru státu. Jednotky a útvary vzdušných sil tento úkol plní v rámci integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS), v případě ohrožení je systém podpořen aktivací Národního posilového systému protivzdušné obrany.

V míru vzdušné síly zabezpečují službu pátrání a záchrany (SAR) určenou k vyhledání a pomoci posádkám letounů v nouzi, leteckou záchrannou službu ze stanoviště Plzeň - Líně, lety ve prospěch Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), přepravu ústavních a vládních činitelů a jsou součástí Integrovaného záchranného systému (IZS) pro pomoc při katastrofách a živelních pohromách.

V případě ozbrojeného konfliktu jsou určeny k vybojování vzdušné nadvlády, přímé bojové podpoře pozemních sil, průzkumu a zajištění vzdušné přepravy a zásobování vojsk.

V rámci plnění aliančních závazků NATO a EU vyčleňují jednotky a útvary vzdušných sil část svých sil a prostředků pro přípravu úkolových uskupení ve prospěch mezinárodních operací. Jedná se zejména o přípravu jednotky vysoké připravenosti (NATO Readiness Forces) protiletadlového raketového vojska a poradního týmu pro výcvik příslušníků afghánského vrtulníkového letectva (Air Advisory Team).

Vzdušné síly - ilustrační fotografie

Letecké jednotky vzdušných sil jsou pravidelně nasazovány v zahraničních operacích, jako je nasazení hotovostních letounů AČR pro ochranu vzdušného prostoru některé z aliančních zemí (Baltic Air Policing Litva, Air Policing na Islandu) nebo nasazení vrtulníkové jednotky ve prospěch operace ISAF a poté Resolute Support Mission v Afghánistánu.

V mírových podmínkách se vzdušné síly stanovenými silami a prostředky dále podílejí na plnění úkolů, které vyplývají z přijatých zákonů a meziresortních dohod.

 

Velitel Vzdušných sil AČR:

Zástupce velitele:

  • plukovník gšt. Ing. Petr Lanči

Kontakty na Velitelství vzdušných sil AČR:
e-mail (1): Velitelství vzdušných sil AČR (czechairforce@army.cz)
e-mail (2): Velitelství vzdušných sil AČR (czechairforce@outlook.com)

Struktura:

BOJOVÉ JEDNOTKY

 

JEDNOTKY BOJOVÉ PODPORY

 

JEDNOTKY BOJOVÉHO ZABEZPEČENÍ

     
  Správa letiště Pardubice (www.slp.army.cz...)

24. září 2018