Velitelství Pozemních sil AČR

Pozemní síly AČR

Pozemní síly jsou určeny k vytváření a přípravě úkolových uskupení pozemních sil předurčených pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů na území České republiky i mimo něj a k plnění dalších, zákony stanovených úkolů na teritoriu ČR. Mezi tyto taktické a operačně taktické úkoly patří především vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochrana komunikací, objektů a prostorů mimo oblast přímé bojové činnosti, monitorování situace v přiděleném prostoru, udržování klidu a pořádku a ochrana civilního obyvatelstva při mírových a zahraničních operacích mimo území státu, posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů na území České republiky a plnění úkolů ve prospěch Policie ČR.

Jednotky pozemních sil dále plní úkoly prevence a reakce na krizové situace v národním a aliančním rozsahu. Jejich organizace umožňuje vytváření potřebných úkolových uskupení pro řešení taktických úkolů a operací částí nebo všemi silami pozemních sil, samostatně nebo v sestavě aliančního uskupení na území České republiky i mimo něj.

Pozemní síly - ilustrační fotografie

Síly a prostředky pozemních sil AČR jsou nasazovány na vyžádání na podporu IZS při živelních katastrofách. Vojáci se podíleli na záchraně lidských životů a majetku i při následné likvidaci škod způsobených povodněmi v letech 1997, 2002, 2009, 2010 a v červnu 2013.

Velitel:

Kontakt na Velitelství pozemních sil:
tel.: 973 214 499

Struktura:

BOJOVÉ SÍLY

     
  4. brigáda rychlého nasazení Žatec (http://www.4brn.army.cz/)
   
  7. mechanizovaná brigáda Hranice (www.7mb.army.cz)
   

 

SÍLY BOJOVÉ PODPORY

     
  13. dělostřelecký pluk Jince (www.13dp.army.cz)
   
  • 131. dělostřelecký oddíl Jince

  • 132. dělostřelecký oddíl Jince

  15. ženijní pluk Bechyně (www.zenijnipluk.army.cz)
   
  31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec (www.cbrn-liberec.army.cz)
   
  53. pluk průzkumu a elektronického boje Heliodora Píky Opava (www.53pluk.army.cz/)
   
  103. centrum CIMIC/PSYOPS Olomouc (www.103cp.army.cz)

 

SÍLY BOJOVÉHO ZABEZPEČENÍ

     
  14. pluk logistické podpory Pardubice (www.14plogp.army.cz)
   
  • 141. zásobovací prapor Pardubice
  • 142. prapor oprav Klatovy
  • 143. zásobovací prapor Lipník nad Bečvou

24. září 2018