Újezdní úřady vojenských újezdů

Státní správu na území újezdu vykonává újezdní úřad v rozsahu úkolů, které stanoví zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. V čele ÚÚřVÚ je přednosta, který je podřízen oddělení řízení vojenských újezdů ze Sekce plánování schopností Ministerstva obrany.

Jednotlivé újezdní úřady vojenských újezdů zveřejňují relevantní informace a dokumenty na svých webových stránkách:

Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice ( www.vojujezd-boletice.cz )

Újezdní úřad vojenského újezdu Březina ( www.vojujezd-brezina.cz )

Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště ( www.vojujezd-hradiste.cz )

Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá  ( www.vojujezd-libava.cz )


2. listopadu 2018