Odbor kontroly odzbrojení

Odbor kontroly odzbrojení

Odbor kontroly odzbrojení je orgánem resortu Ministerstva obrany s celostátní působností pro zabezpečení plnění závazků a uplatňování práv České republiky v oblasti kontroly zbrojení a odzbrojení, realizaci opatření pro posilování důvěry a bezpečnosti vyplývajících z mezinárodních bezpečnostních smluv, dokumentů a z rozhodnutí mezinárodních organizací.

V součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí ČR realizuje vojenskou bezpečnostní politiku České republiky a závazky plynoucí z členství v NATO pro oblast kontroly odzbrojení a opatření pro budování důvěry a bezpečnosti.

Hlavní úkoly:

  • vyhodnocuje a ověřuje informace o ozbrojených silách ostatních smluvních stran, účastníků mezinárodních smluv, dohod nebo aktů;
  • předává stanovené informace o ozbrojených silách a vojenské technice na území České republiky ostatním státům, účastníkům mezinárodních bezpečnostních smluv;
  • zabezpečuje přijetí inspekčních týmů ostatních smluvních stran na území ČR a doprovod při inspekcích útvarů a zařízení ozbrojených sil, při inspekcích vybraných prostorů a při pozorovacích letech;
  • provádí inspekce v zahraničí ke kontrole plnění závazků ostatních smluvních stran plynoucích z mezinárodních bezpečnostních smluv;
  • vykonává státní správu podle zákona 229/2013 Sb., o bezpečnostním materiálu, zákona 305/1999 Sb., o protipěchotních minách a zákona č. 213/2011 Sb., o zákazu kazetové munice.

Adresa:

Odbor kontroly odzbrojení
Sekce plánování schopností MO
Vítězné náměstí 1500/5
160 01 Praha 6 - Dejvice

Ředitel:

plukovník gšt. Ing. Josef Přerovský
tel.: 973 214 390
tel. sekretariát: 973 214 398
fax: 973 214 400, 224 323 130
e-mail: acamod@army.cz

Texty mezinárodních bezpečnostních smluv a aktů:


Kontaktní osoba: plukovník gšt. Ing. Josef Přerovský, tel.: 973 214 390

2. srpna 2018