Společné operační centrum

Společné operační centrum Ministerstva obrany (SOC MO) komplexně řídí a řeší systém plánování, výstavby, nasazení a podpory sil a prostředků ozbrojených sil ČR v zahraničních operacích a misích v souladu s mezinárodními závazky. Řídí ekonomickou, logistickou a operativní podporu těchto sil a prostředků. Je gestorem výběru, přípravy a vyslání vojáků do pozorovatelských a jiných funkcí v mírových operacích (pozorovatelských misích) zejména OSN, OBSE a EU.

SOC MO je určeno k řízení a koordinaci činnosti při nasazení AČR k řešení krizových situací v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb. Zabezpečuje činnost Krizového štábu MO, realizuje jeho závěry a rozhodnutí. V souladu s usnesením vlády č. 1500/2008 je předurčeno k podpoře činnosti Ústředního krizového štábu (ÚKŠ).

Zástupce náčelníka Generálního štábu - ředitel (ZNGŠ-Ř SOC MO):

Zástupci ředitele:

Kontakt na ředitelství:
tel.: 973 216 013, 973 217 621

Struktura:

  • Ředitelství
  • Odbor operačního plánování
  • Odbor zahraničních operací
  • Odbor podpory operací
  • Oddělení vnitřní správy

Kontaktní osoby: pplk. Ing. Jaroslav Kuba, tel.: 973 216 139 a
Martin Ryba, tel.: 973 210 212

10. října 2018