Armáda » Struktura » Generální štáb » Sekce rozvoje a plánování schopností

Sekce rozvoje a plánování schopností MO

Předmět činnosti a organizační začlenění SRPS MO:

1. Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany (SRPS MO) je organizačním útvarem Ministerstva obrany, který odpovídá za rozpracování Obranné strategie České republiky do podmínek Armády České republiky a za řízení úkolů obranného plánování se zaměřením na plánování výstavby a schopností sil v rámci Armády České republiky. Je koncepčním orgánem v oblasti mobilizace ozbrojených sil České republiky, branné povinnosti občanů České republiky a operační přípravy státního území České republiky. Odpovídá za zpracování válečné struktury ozbrojených sil České republiky a jejich mobilizaci, za řízení systému mobilizačního rozvinutí ozbrojených sil České republiky, za řízení systému doplňování ozbrojených sil České republiky vojáky v aktivní záloze, za zpracování plánu rozvinutí ozbrojených sil České republiky a Doktríny Armády České republiky. Odpovídá za plánování dislokace Armády České republiky a za stanovení a rozdělení přidělených limitů tabulkových počtů osob resortu Ministerstva obrany pro příslušný kalendářní rok. Dále odpovídá za zpracování ročního plánu resortu. Koordinuje zpracování podkladů do střednědobého plánu činnosti za Armádu České republiky.

2. Odpovídá za odborné řízení systému velení a řízení, za stanovování zásad a norem v oblasti společné přípravy pozemních sil a vzdušných sil, záchranné a výsadkové služby v Armádě České republiky. Koordinuje proces udržení a rozvoje schopností Armády České republiky. Odpovídá za oblast služební tělesné výchovy v resortu Ministerstva obrany. Řídí a koordinuje činnost krajských vojenských velitelství. Řídí výkon státní správy na území vojenských újezdů a organizuje jejich využívání. Zabezpečuje a koordinuje zahraniční inspekce podle mezinárodních vojensko-bezpečnostních dokumentů. Zabezpečuje kontroly, které provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost v resortu Ministerstva obrany.

3. Přehled právních předpisů v gesci Ministerstva obrany, jejichž předmět úpravy je zcela nebo převážně v působnosti sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany:

  • zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 219/1999 Sb.;
  • zákon č. 213/2011 Sb.;
  • zákon č. 305/1999 Sb.

4. V čele sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany je ředitel sekce, který je přímo podřízen náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky.

Ředitel:

Zástupce ředitele:

 

Kontakt na ředitelství sekce:
Tel.: 973 217 502

Struktura:

Přímo podřízená velitelství a úřady:

Optimalizace vojenských újezdů:


Za obsah stránky odpovídá: nadpraporčík Jan Kralovič, tel.: 728 573 846, honza.kralovic@gmail.com
22. února 2018