Agentura vojenského zdravotnictví AČR

Agentura vojenského zdravotnictví Armády České republiky spadá do podřízenosti sekce podpory Ministerstva obrany.

S platností od 1. července 2013 jsou do podřízenosti Agentury vojenského zdravotnictví převedena všechna zdravotnická zařízení vyjma praporních obvazišť a Ústřední vojenské nemocnice Praha, Vojenské nemocnice Brno, Vojenské nemocnice Olomouc a Ústavu leteckého zdravotnictví Praha.

Agentura vojenského zdravotnictví je odborným prvkem pro řízení a organizaci poskytování zdravotních služeb a veterinárního zabezpečení resortu MO ČR v operacích na území ČR i mimo ně a při zabezpečení aliančních sil na území ČR. Odpovídá za nakládání se zdravotnickým a veterinární materiálem, s léčivy, se zdravotnickými prostředky a návykovými látkami. Je výkonným prvkem s celoresortní působností pro realizaci zdravotní péče, hygienicko-protiepidemického a veterinárního zabezpečení a prvkem odpovědným za výcvik kynologických odborností a biologickou ochranu vojsk. Je výkonným prvkem pro zabezpečení polního zdravotnického zabezpečení. V oblasti vojenského zdravotnictví a veterinární služby je odborně nadřízený všem útvarům a zařízením AČR.

Agentura vojenského zdravotnictví se v součinnosti s ostatními prvky AČR podílí na zabezpečení leteckých zdravotnických odsunů, výkonu letecké záchranné služby v rámci IZS ČR, péči o duševní zdraví a na poskytování psychosociálního zabezpečení a zajišťování ochrany veřejného zdraví v souladu s platnými právními předpisy.

Ředitel:

Zástupce ředitele:

 • plukovník Ing. Ladislav Šlechta

Zástupce ředitele:

 • plukovník Ing. et Bc. Jaromír Mitáš

Sekretariát:

 • rotmistryně Jitka Smolová, tel.: 973 255 011, fax: 973 255 104

Adresa:

VÚ 6848
500 02 Hradec Králové

www: Agentura vojenského zdravotnictví AČR (www.zdravotnictvi.army.cz/)

Hlavní sestra:

majorka Mgr. Hana Koďousková

Vrchní praporčík:

nadpraporčík František Teplý

Přímo podřízené odbory, centra a ústavy:

 • Odbor vnitřního řízení
  Náčelník: podplukovník Ing. Tomáš Dědák
 • Odbor zdravotních služeb
  Náčelník - Hlavní lékař: plukovník MUDr. Radek Hubač
 • Odbor farmacie, zdravotnického materiálu a veterinární služby
  Náčelník: podplukovník Ing. Jan Kuryviál
 • Odbor operační psychologie
  Náčelník: podplukovník Mgr. Karel Mochar

Kontaktní osoba: kapitánka Ing. Lada Ferkálová, tel.: 724 048 631
e-mail: tisk.avzdr@gmail.com
13. října 2018