Agentura komunikačních a informačních systémů

Agentura komunikačních a informačních systémů (AKIS) je podřízeným vojenským útvarem sekce podpory MO odpovědným za koncepci, výstavbu a rozvoj spojovacího vojska AČR a za rozvoj a provoz komunikačních a informačních systémů (KIS).

Agentura komunikačních a informačních systémů

Zodpovídá za implementaci státní informační politiky v resortu ministerstva obrany. Koordinuje propojení resortních KIS do aliančních KIS a informačních systémů veřejné správy (datové schránky, registry, elektronický podpis, státní pokladna apod.).

Řídí a zabezpečuje operační plánování v oblasti KIS včetně způsobů použití KIS v operacích. Řídí a zabezpečuje přípravu a výcvik specialistů KIS a odbornou přípravu štábů v oblasti KIS ve prospěch pozemních a vzdušných sil AČR, metodicky řídí přípravu specialistů KIS u Velitelství výcviku – Vojenské akademie a Univerzity obrany a orgány KIS na jednotlivých stupních velení a řízení. Provádí kontrolní činnost dosahování požadovaných operačních schopností spojovacích jednotek pozemních sil a vzdušných sil AČR.

AKIS odpovídá za rozpracování systému velení a řízení v oblasti KIS, za zabezpečení výstavby míst velení AČR pro úkolová uskupení, NRF, Battle Group EU, ARRC, IZS, krizového řízení a aliančních míst velení v oblasti KIS, za zabezpečení národní podpory DCM (Deployable Communication Module), za rozvoj a činnost záložních krizových pracovišť chráněných a za plánování, přípravu a koordinaci cvičení spojovacího vojska AČR.

AKIS odpovídá za zpracování podkladů pro operační přípravu státního území v oblasti KIS včetně definování operačních požadavků a opatření v přípravě mobilizačních dodávek v oblasti telekomunikačních a poštovních služeb.

AKIS je provozovatelem neveřejné telekomunikační sítě (v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. a 183/2006 Sb.), stanovených informačních systémů a operačně taktických systémů velení a řízení pozemních sil a vzdušných sil. AKIS je koncepčním orgánem pro správu majetkových uskupení 2.4 KIS a 6.2 a odpovídá za zabezpečení resortu obrany tímto majetkem.

Prostřednictvím Centra CIRC je AKIS prvkem kybernetické bezpečnosti resortu MO.

Ředitel AKIS:

Zástupce ředitele:

 • plukovník gšt. Ing. Zbyněk Hubálek

Zástupce ředitele pro provoz:

 • plukovník gšt. Ing Josef Knedla

Zástupce ředitele pro výstavbu:

 • plukovník gšt Ing. Jaroslav Praus

- - - - - - -

Kontakt na ředitelství agentury:
Tel.: 973 216 014
Fax: 973 217 377

Struktura:

 • Ředitelství AKIS
 • Skupina ředitele
 • Ekonomické oddělení
 • Odbor řízení KIS
 • Odbor správy KIS
 • Odbor integrace a interoperability KIS
 • Odbor výstavby spojovacího vojska AČR
 • Odbor vnitřního řízení
 • Centrum správy majetku KIS
 • Centrum globální datové sítě
 • Centrum přenosových systémů
 • Centra uzlů KIS
 • Centrum informačních systémů
 • Centrum systémů velení a řízení
 • Centrum operačně taktických systémů velení a řízení
 • Centrum CIRC (http://circ.army.cz/)
 • Centrum zabezpečení
 • Centrum podpory

Za obsah stránky odpovídá: podplukovník Ing. Miroslav Mašita, tel.: 973 205 010
e-mail: masitam@army.cz
13. října 2018