Duchovní služba AČR

Duchovní služba AČR

Duchovní služba byla v Armádě České republiky zřízena rozkazem ministra obrany České republiky Michala Lobkowicze č. 19. ze dne 3. června 1998 a tento rozkaz nabyl účinnosti 22. června 1998.

Na základě Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem obrany, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí byl v resortu obrany ustanoven hlavní kaplan, který zahájil praktické naplňování této dohody u jednotek ozbrojených sil České republiky.

Úkolem Duchovní služby AČR je zejména:

  • podporovat velitele všech stupňů v jejich odpovědnosti za naplňování a ochranu lidského rozměru života každého vojáka v činné službě a občanského zaměstnance;

  • nabízet pomoc při řešení osobních krizí i těžkostí, které vznikají v pracovním, osobním a rodinném životě pracovníků resortu Ministerstva obrany;

  • přispívat k rozvíjení a prohlubování demokratických tradic evropské kultury v resortu Ministerstva obrany;

  • vytvářet podmínky pro naplňování ústavně zaručených lidských práv, která souvisejí se svobodou vyznání pro pracovníky resortu Ministerstva obrany ve všech situacích spojených s plněním jejich služebních a pracovních povinností.

Kaplani Duchovní služby AČR - (www.kaplani.army.cz/...)

Seznamte se s Duchovní službou AČR:


12. října 2018