Odbor vojskového průzkumu a elektronického boje MO

Odbor vojskového průzkumu a elektronického boje MO (OVPzEB MO) je zpravodajským štábem NGŠ AČR, koncepčním orgánem pro rozvoj a řízení prvků zpravodajství, průzkumu a elektronického boje (EB), vojenské geografie a hydrometeorologie AČR a pro řízení výstavby sil a prostředků ISR.

V čele OVPzEB MO je ředitel odboru vojskového průzkumu a EB (Ř OVPzEB MO), který je přímo podřízen NGŠ AČR. Je přímým nadřízeným všech příslušníků OVPzEB MO a ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (Ř VGHMÚř).

Ředitel odboru:

Struktura:

  • Oddělení rozvoje schopností ISR
  • Zpravodajské oddělení
  • Oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie

Přímo podřízená složka:


Kontaktní osoba: podplukovník Ing. Ivan Klika

 tel.: 973 217 068, 606 938 769, fax: 973 217 055, klikai@army.cz


14. října 2018