Ředitelství zahraničních aktivit

Ředitelství zahraničních aktivit (ŘeZA) je koordinačním a odborným orgánem s celoresortní působností pro řešení otázek spojených se zahraničními vztahy v oblastech zahraničních aktivit, členstvím ČR v NATO, EU a ostatních mezinárodních bezpečnostních strukturách.

Je výkonným orgánem, který zabezpečuje řízení složek a příslušníků AČR vyslaných do mezinárodních vojenských struktur vyplývajících ze závazků ČR a gestorem oblasti zahraničních aktivit v rámci Generálního štábu AČR.

V jeho čele je ředitel ŘeZA, který je podřízen 1. zástupci náčelníka Generálního štábu AČR.

Adresa:

Ředitelství zahraničních aktivit
Vítězné náměstí 1500/5
160 01 Praha 6 - Dejvice

Ředitel:

plukovník gšt. Ing. Pavel Skála
tel.: 973 214 444

Zástupce ředitele:

N OZA plk. gšt. Ing. Jan Argaláš
tel. sekretariát: 973 214 445
fax: 973 214 446

Struktura:

  • Ředitelství
  • Odbor zahraničních aktivit
  • Odbor zahraničního zabezpečení

Kontaktní osoba: podplukovník Ing. Peter Kobylka, tel.: 973 214 420, fax: 973 214 446,
e-mail: kobylkap@army.cz
9. října 2018