Kancelář Generálního štábu

Kancelář Generálního štábu (Ka GŠ) je organizačním článkem Velení Armády České republiky pro zabezpečení náčelníka Generálního štábu AČR (NGŠ), 1. zástupce náčelníka Generálního štábu (1.ZNGŠ), zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelníka štábu (ZNGŠ-NŠ) pro zabezpečení administrativních činností souvisejících s velením Generálního štábu AČR, a dále s Velitelstvím Pozemních sil AČR a Velitelstvím Vzdušných sil AČR.

Ředitelka:

plukovnice Mgr. Jana Růžičková

Tel.: 973 216 010, 724 283 233
Fax: 973 216 084

Struktura:

  • Oddělení asistenční a protokolární
  • Oddělení komunikace s veřejností
  • Oddělení koordinace a informačního managementu
  • Oddělení bezpečnosti a spisové služby
  • Oddělení expertních služeb pro oblast lidských zdrojů

Adresa Generálního štábu AČR:

Generální štáb AČR
Vítězné nám. 1500/5
160 01 Praha 6 - Dejvice


16. května 2018