Armáda » Struktura » Generální štáb » ZNGŠ-I AČR » Inspektorát NGŠ » Inspektorát NGŠ

Inspektorát NGŠ

Inspektorát náčelníka Generálního štábu (I NGŠ) je kontrolním orgánem NGŠ AČR odpovědným za realizaci vnitřní kontroly.

Kontrolu uskutečňuje v rozsahu stanovené působnosti NGŠ AČR u organizačních celků resortu obrany v podřízenosti NGŠ AČR, pokud ji právní nebo vnitřní předpis nesvěřuje jiným subjektům, a za zabezpečení právní podpory velení AČR, sekcí a samostatných odborů ministerstva v podřízenosti NGŠ AČR, včetně Společného operačního centra MO.

Inspektorát NGŠ odpovídá za:

  • šetření příčin vzniku mimořádných, vážných a důležitých událostí a incidentů,
  • poskytnutí součinnosti orgánům činným v trestním řízení a za spolupráci s orgány vnitřní kontroly resortu obrany,
  • realizaci vnitřní kontroly z pověření ZNGŠ - I AČR,
  • vyřízení nebo zajištění vyřízení stížností, petic, návrhů a žádostí,
  • odborné řízení právní služby a zpracování její koncepce v působnosti AČR,
  • právní podporu orgánům velení a řízení,
  • organizaci přípravy, formální kontrolu, úplnost a kompletaci materiálů pro jednání vlády ČR, Kolegia ministra obrany, Výboru pro obranné plánování, Bezpečnostní rady státu, Parlamentu ČR zpracovávaných v působnosti NGŠ AČR,
  • zpracování úkolových listů NGŠ AČR.

Struktura:

  • Oddělení kontroly
  • Právní oddělení

Za obsah stránky odpovídá: podplukovnice Ing. Eliška Holubová, tel.: 702 003 216

19. února 2018