Finanční správa AČR

Finanční správa AČR

Finanční správa AČR je orgánem náčelníka Generálního štábu AČR k řízení oblasti finančního zabezpečení v rámci jeho působnosti.

Náčelník Generálního štábu AČR odpovídá za celkový stav hospodaření s rozpočtovými prostředky ve své podřízenosti v souladu s platnými právními a vnitřními předpisy a za dodržování stanovených závazných ukazatelů.

V čele Finanční správy AČR je ředitel, který je přímo podřízen náčelníkovi Generálního štábu AČR.

Adresa:

Generální štáb AČR
Finanční správa AČR
Vítězné náměstí 1500/5
160 00 Praha 6

Ředitel:

Ing. Jozef Rychel, Ph.D., MBA
tel.: 973 216 479
e-mail: rychelj@army.cz


Kontaktní osoba: Ing. Libor Vik
tel.: 973 216 490, e-mail: vikl@army.cz
17. října 2018