Oddělení vnitřního řízení

je řídícím, odborným a metodickým orgánem ředitele AP AČR v oblastech řídících a plánovacích procesů, plánování a realizace výstavby a rozvoje, bojové a mobilizační pohotovosti, krizového řízení, vojensko-odborné přípravy, ochrany utajovaných informací, komunikačních a informačních systémů, správy a vnitřního chodu AP AČR, logistické podpory a kancelářského fondu, úplatného nabývání majetku a nákupu služeb, vnitřní a vnější koordinace úkolů plněných AP AČR s vazbami na součásti AČR.

Náčelník oddělení:

podplukovník Mgr. Martin Perlík

Struktura oddělení:

 • samostatní pracovníci v oblasti bezpečnosti, BoMoPo, plánování, logistiky, KIS, OMDZ, TP, ZCN
 • pracoviště ochrany informací

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:

 • rozpracování systému velení a řízení, včetně krizového řízení;
 • realizaci plánovacích procesů;
 • plánování a realizaci výstavby a rozvoje AP AČR;
 • rozpracování a realizaci úkolů bojové a mobilizační pohotovosti;
 • rozpracování a realizaci otázek vojensko-odborné přípravy;
 • realizaci úkolů OUI a BI;
 • plánování, výstavbu a využití komunikačních a informačních systémů a technologií – mimo ISSP;
 • komplexní správu a vnitřní chod AP AČR;
 • komplexní logistickou podporu a realizaci úkolů kancelářského fondu;
 • odborné a metodické řízení oblasti decentrálních nákupů včetně jejich realizace;
 • logistické zajištění všech druhů vojenských resortních vyznamenání;
 • systém a koordinaci úkolů plněných součástmi AP AČR v rámci AP AČR i směrem k nadřízeným a podřízeným součástem resortu MO.

14. listopadu 2018