Oddělení správních činností

je odborným a metodickým orgánem ředitele AP AČR pro oblast vedení správního řízení ve věcech služebního poměru vojáků z povolání realizovaného v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Odpovídá za koncepční, metodické a odborné řízení správních činností v oblasti působnosti AP AČR.

Náčelnice oddělení:

Mgr. PhDr. Veronika Hošková Vasková

Struktura oddělení:

 • Samostatná odborná systemizovaná místa
  • náčelník oddělení;
  • vedoucí starší důstojník-specialista;
  • občanský zaměstnanec;
  • občanský zaměstnanec.
 • Skupina správního řízení
  • zástupce náčelníka – vedoucí skupiny;
  • starší důstojník;
  • referent společné státní správy a samosprávy;
  • referent společné státní správy a samosprávy;
  • referent společné státní správy a samosprávy.

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:

 • provádí supervizní činnost ve smyslu vykonávání vrchního dohledu, řízení, právní výchovy a podpory, rozvoje znalostí a dovedností příslušníků personálních orgánů v oblasti správního řádu, správních činností, služebního a pracovního práva;
 • provádí úkony v řízení ve věcech služebního poměru v prvním stupni při řešení věcně, místně a právně složitých případů a v rámci odvolacího řízení;
 • zpracovává zásadní právní výklady a stanoviska ředitele AP AČR a navrhuje obecné postupy aplikace právních a vnitřních předpisů v oblasti personální práce;
 • poskytuje právní poradenství a metodickou pomoc vojákům z povolání v podřízenosti AP AČR při realizaci procesně právních činností vykonávaných v rámci vedených správních řízení, vydávání personálních rozkazů, nařízení a stanovisek ředitele AP AČR;
 • prosazuje dodržování zákonnosti v rozhodovacím a realizačním procesu v oblasti personální práce a kontroluje soulad vydaných správních rozhodnutí ředitele AP AČR se správním řádem, právními a vnitřními předpisy, zabezpečuje nápravu případných nesprávných a nezákonných rozhodnutí, činí kroky k nápravě zjištěných nedostatků;
 • zajišťuje vyřizování žádostí, petic a stížností v působnosti AP AČR, řeší a objasňuje škody na majetku státu vzniklé u AP AČR a samostatně provádí úkony v řízení o náhradě škody a připravuje v této věci příslušná rozhodnutí;
 • provádí nezbytnou součinnost s Inspektorátem náčelníka Generálního štábu AČR ve velení AČR a odborem pro právní zastupování Agentury pro právní zastupování;
 • provádí expertní a analytickou činnost v oblasti správních činností v působnosti AP AČR;
 • plánuje a organizuje kontroly v oblasti správních činností u AP AČR a přímo podřízených útvarů a zařízení GŠ AČR.

17. listopadu 2018