Oddělení humanitní služby

je odborným a metodickým orgánem ředitele pro oblast realizace zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), usnesení vlády ČR a koncepci v oblasti kulturní politiky a dále pro oblast primární prevence rizikového chování personálu resortu MO (dále P-RCH) v resortu Ministerstva obrany. Zabezpečuje rekvalifikační kurzy vojáků z povolání před propuštěním ze služebního poměru. Plní úkoly výkonného orgánu Vojenského fondu solidarity.

Náčelnice oddělení:

podplukovnice Mgr. Blanka Majkusová, MBA

Struktura oddělení:

 • samostatní odborní pracovníci

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:

 • realizuje agenturní a produkční činnost v působnosti resortu MO;
 • metodicky řídí činnost domů armády, posádkových domů armády a jiných zařízení v resortu MO;
 • podporuje volnočasové kulturní, neprofesionální umělecké, sportovní, společenské a zájmové aktivity vojenské veřejnosti;
 • podporuje nebo realizuje prezentační akce resortu MO;
 • odpovídá v rozpočtovém úseku resortu MO za realizaci zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a v oblasti veřejných produkcí za realizaci zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon);
 • podílí se na zabezpečení péče o kvalitu života příslušníků resortu MO, příslušníků resortu MO vysílaných k plnění úkolů v zahraniční operaci a osob blízkých příslušníků resortu MO vysílaných k plnění úkolů v zahraniční operaci;
 • podílí se na tvorbě Koncepce P-RCH v resortu MO;
 • řídí a koordinuje tvorbu a realizaci programů (projektů) P-RCH;
 • spravuje účelové prostředky P-RCH v resortu MO;
 • podílí se na poskytování krizové intervence s působností do celého resortu MO; zabezpečuje edukativní, psychologické, sociálně právní i speciální poradenství pro příslušníky resortu MO a ostatní vojenskou veřejnost;
 • podílí se na konkrétních výzkumných a vývojových úkolech pro potřeby resortu MO;
 • zabezpečuje rekvalifikační kurzy vojáků z povolání před propuštěním ze služebního poměru v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb. a podle RMO č. 9/2008;
 • podílí se na realizaci ustanovení „Dohody o vzájemné spolupráci při nakládání s finančními prostředky veřejné sbírky ve prospěch vojáků, jejich rodinných příslušníků nebo pozůstalých po vojácích“ uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany a Charitou Česká republika;
 • plní úkoly výkonného orgánu Vojenského fondu solidarity ve smyslu „Statutu" Vojenského fondu solidarity.

14. listopadu 2018