Armáda » Struktura » Generální štáb » Agentura personalistiky AČR » Odbor vzdělávání

Odbor vzdělávání

je odborným orgánem ředitele AP AČR pro oblast řízení a vzdělávání příslušníků AČR s celoresortní působností. Odpovídá za rozpracování koncepce vzdělávání, řídí a koordinuje její realizaci v resortu MO. Zpracovává vnitřní předpisy týkající se vzdělávání vojáků v resortních a mimoresortních zařízeních, stanovuje vzdělávací potřeby.

Náčelník odboru:

plukovník Mgr. Miroslav Bartoň

Struktura odboru:

  • oddělení vzdělávání v zahraničí
  • oddělení vzdělávání v ČR a rekvalifikace

Odbor plní tyto hlavní úkoly:

  • zabezpečuje vzdělávání příslušníků resortu MO na vojenských i civilních školách v tuzemsku i zahraničí v rámci působnosti;
  • zabezpečuje rekvalifikační kurzy vojáků z povolání před propuštěním ze služebního poměru v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb. a podle RMO č. 9/2008;
  • účastní se jednání ve výborech NTG (NATO Training Group) k přípravě a výcviku personálu;
  • podílí se na zařazení absolventů závěrečných ročníků vojenských škol na systemizovaná místa u útvarů a zařízení AČR;
  • vypisuje výběrová řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. a RMO č. 39/2008 pro oblast vzdělávání a rekvalifikačních kurzů;
  • organizuje úkoly správce rozpočtových položek stanovených AP AČR;
  • podílí se na zpracování dokumentace bojové a mobilizační pohotovosti (BoMoPo) a realizaci úkolů vyplývajících z Plánu uvádění AP AČR do vyšších stupňů bojové pohotovosti.

Podrobnosti k vojenskému školství:


15. května 2018