Odbor personálních informací

je odborným a metodickým orgánem ředitele pro oblast zabezpečení provozu, vývoje, testování a kvality dat personální (velitelské) části Informačního systému o službě a personálu (ISSP). Řídí oblast personální evidence vojáků z povolání v resortu MO. Zabezpečuje výkon státní statistické služby za oblast personálu ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě v resortu MO, a zpracování statistických podkladových materiálů do analytických dokumentů MO.

Náčelník odboru:

plukovník gšt. Ing. Zdeněk Bednář

Struktura odboru:

  • oddělení ISSP
  • oddělení personální evidence
  • oddělení personálních statistik

Odbor plní tyto hlavní úkoly:

  • odpovídá za zabezpečení metodické podpory, provozu, vývoje, testování a kvalitu dat personální (velitelské) části Informačního systému o službě a personálu (ISSP);
  • vede centrální evidenci pomocných osobních spisů VZP resortu MO, archiv pomocných osobních spisů všech bývalých VZP resortu MO a osobní spisy VZP sekcí a samostatných odborů Generálního štábu AČR;
  • přiděluje osobní čísla vojáků z povolání, zabezpečuje výrobu osobních známek a vojenských průkazů včetně jejich evidence v databázi ISSP;
  • vykonává státní statistickou službu za oblast personálu a zpracovává personální statistické podkladové materiály do analytických dokumentů resortu;
  • zpracovává statistickou ročenku resortu MO pro kategorii vojáků, studentů vojenských škol a občanských zaměstnanců.

17. listopadu 2018