Odbor doplňování personálu

je odborně-metodickým a výkonným orgánem ředitele AP AČR pro oblast doplňování OS ČR novým personálem v souladu s koncepcí jejich výstavby k dosažení počátečních operačních schopností. Odpovídá za nábor, výběr a přijímání kvalitního vojenského personálu v souladu s požadavky systemizace služebních míst a rozmístění personálu podle potřeb doplňování vojenských útvarů a zařízení OS ČR.

Náčelník odboru:

plukovník Ing. Tomáš Kraka

Struktura odboru:

 • oddělení řízení doplňování
 • oddělení pro výběr personálu (Praha)
 • oddělení pro výběr personálu (Olomouc)
 • Rekrutační středisko ČECHY (Praha)
  • rekrutační pracoviště (Pardubice)
  • rekrutační pracoviště (Liberec)
  • rekrutační pracoviště (Ústí nad Labem)
  • rekrutační pracoviště (Plzeň)
  • rekrutační pracoviště (České Budějovice)
 • Rekrutační středisko MORAVA (Brno)
  • rekrutační pracoviště (Ostrava)
  • rekrutační pracoviště (Olomouc)
  • rekrutační pracoviště (Jihlava)

Odbor plní tyto hlavní úkoly:

 • v souladu s potřebami resortu MO zabezpečuje a realizuje nábor, výběr a přijímání kvalitního personálu na volná služební místa;
 • navrhuje, zpracovává a realizuje marketingovou podporu náboru, výběru a přijímání personálu;
 • zpracovává a předkládá řediteli AP AČR návrhy na zařazení nového personálu na systemizovaná místa u VÚ/VZ;
 • zabezpečuje vložení dat nového personálu do ISSP a realizuje administrativní proces zpracování personální dokumentace, spojené s přijímáním nového personálu;
 • připravuje, navrhuje a předkládá změny stávající legislativy v oblasti přijímání nového personálu.

Chcete se stát vojákem z povolání?


15. října 2018