Ekonomická skupina

je odborným orgánem ředitele AP AČR pro realizaci systému cílově orientovaného rozpočtování a financování v návaznosti na stanovené úkoly podle číselníku cílů a úkolů resortu obrany. Odpovídá za finančně ekonomickou činnost v souladu se zákonnými a vnitřními předpisy a cílově orientované rozpočtování v působnosti AP AČR. Podílí se na systému finanční kontroly ve smyslu zákonů, vyhlášek a vnitřních předpisů.

Náčelnice skupiny:

majorka Ing. Ludmila Vochozková

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:

  • řídí zpracování návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu v působnosti AP AČR v souladu se zásadami cílově orientovaného rozpočtování a cílově orientovaného plánování;
  • řídí a organizuje finančně ekonomickou a rozpočtovou činnost v celém objemu přidělených rozpočtových prostředků v působnosti AP AČR, včetně změnového řízení;
  • rozpracovává zásady cílově orientovaného rozpočtování do podmínek AP AČR, zabezpečuje jejich aplikaci do praxe k zajištění efektivního řízení podle stanovených zásad;
  • řídí čerpání rozpočtových prostředků v působnosti AP AČR a finanční zabezpečení příslušníků AP AČR;
  • podílí se na realizaci komplexu plánovacích činností, kontrolní a vyhodnocovací činnosti.

15. října 2018