Agentura personalistiky AČR

Agentura personalistiky AČR

Agentura personalistiky AČR je řídícím, odborným, metodickým a výkonným orgánem náčelníka Generálního štábu AČR k realizaci komplexu úkolů personalistiky a humanitní služby v ozbrojených silách ČR – zejména v oblastech plánování potřeb a výstavby lidských zdrojů, doplňování personálem, realizace procesu řízení služebních kariér vojáků, hodnocení profesních kvalit vojáků, vzdělávání, empirický výzkum v oblasti lidských zdrojů resortu obrany, personální evidence, rozvoje a provozu Informačního systému o službě a personálu (dále jen ISSP), utváření zdravého životního stylu, primární prevence rizikového chování personálu resortu MO, personální podpory ozbrojených sil ČR v operacích na území ČR i mimo ně a aliančních sil na území ČR v rámci plnění úkolů podpory hostitelskou zemí (HNS).

AP AČR je v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR, v jejím čele stojí ředitel.

Ředitel:

Zástupci ředitele:

  • plukovník gšt. Ing. Daniel Harčár
  • Ing. Ivo Václavíček

- - - - - -

  • Vrchní praporčík – nadpraporčík Ing. Lubomír Volný
  • Kaplan – podplukovník Mgr. Miloslav Kloubek

Kontaktní údaje:

náměstí Svobody 471/27
160 01 Praha 6 – Bubeneč
tel.: 973 225 311
fax: 973 225 310

Struktura:


Za obsah stránek odpovídá: Mgr. Michal Misík, misikm@army.cz, tel.: 973 225 568

15. října 2018