Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR - Líně

Odbor je dislokován na bývalém vojenském letišti Plzeň-Líně. Je to zdravotnické vojenské zařízení úzce kooperující s poskytovatelem letecké techniky – 24. základnou dopravního letectva Praha-Kbely (www.zdl.army.cz).

Odbor letecké záchranné služby - Líně

Od 1. ledna 2017 má OLZSaUM odloučené pracoviště v Bechyni, kde na bývalém vojenském letišti provozuje činnost LZS pro Jihočeský kraj (Kryštof 13). Provozování obou středisek vychází z Dohody o zajišťování letecké záchranné služby a letecké zdravotnické přepravy uzavřené mezi MO ČR a MZ ČR v listopadu 2016.

Hlavní úkoly odboru:

1) Činnost ve prospěch IZS (Integrovaný záchranný systém) pro Plzeňský a Karlovarský kraj jako "Kryštof 7" a pro Jihočeský kraj jako "Kryštof 13". Odbor poskytuje v obou střediscích komplexní službu letecké záchranné služby (LZS) – vrtulník včetně kompletní posádky v režimu 24/7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Tato činnost je řízena dispečinky Zdravotnické záchranné služby Plzeňského a Jihočeského kraje:

 • Primární vzlety – neodkladná odborná lékařská pomoc v terénu (dopravní nehody…);
 • sekundární vzlety – urgentní převozy pacientů do nemocnic vyššího typu nebo na specializovaná pracoviště v ČR;
 • ostatní neodkladná letecká přeprava ve prospěch zdravotnictví (přeprava tkání a orgánů, přeprava zdravotnických odborníků apod.);

Letiště LZS Bechyně

 • pohotovost ke vzletu – 3 min. ve dne a 10 min. v noci;
 • posádka – pilot kapitán, pilot navigátor, palubní technik, lékař a nelékařský zdravotnický pracovník (zdravotní sestra);
 • technika – vrtulník W-3A Sokol;
 • v noci zasahuje i na území dalších sousedících krajů.

2) Aeromedical Evacuation (STRATEVAC) – letecké odsuny raněných vojáků zpět do ČR. Na vyžádání lze využít i pro civilní sektor (například transport raněných turistů z Chorvatska v roce 2012).

 • Odbor zodpovídá za bezvadný stav zdravotnického vybavení a poskytuje zdravotnickou posádku.
 • Poskytovatelem letecké techniky – 24. základnou dopravního letectva Praha - Kbely (www.zdl.army.cz). K leteckým odsunům je možno využít verzi MEDEVAC letounů Airbus-319 CJ a CASA C-295.
  Oba letouny mají variabilní uspořádání pro transport raněných dle konkrétní situace a počtu raněných. Na palubě obou letounů lze přepravit maximálně tři těžce raněné/nemocné, nebo 18 lehce raněných/nemocných či jejich kombinaci dle druhu zranění a využitého druhu transportní jednotky (kombinace jednotek pro těžce raněné, lehátek a křesel pro lehce raněné).

 • K transportu těžce raněných se využívá jednotka PTU (Patient Transport Unit) – umožňuje transport těžce zraněných/nemocných pacientů v podmínkách JIP (jednotka intenzivní péče).
 • Transport lehce raněných může být realizován v sedě do počtu 18 lehce raněných, nebo v leže s využitím maximálně čtyř nosítek pro lehce raněné, stabilizované pacienty netolerující během transportu polohu vsedě.

3) Odbor se podílí na zdravotnickém zabezpečení velkých vojenských cvičení nebo významných společensko vojenských mezinárodních akcí.

4) Příslušníci odboru provádějí školení vojáků i vojenských odborníků v neodkladné péči a v problematice zdravotnických odsunů.

Kontakty:

Náčelník:

plukovník gšt. MUDr. Zdeněk Pašek

tel.: 973 342 261


Kontaktní telefon: 973 342 130
Kontaktní email: clzsline@seznam.cz
4. září 2018