Centra zdravotních služeb

Centra zdravotních služeb (dříve Spádová vojenská zdravotnická zařízení) jsou stacionární zdravotnická zařízení určená k poskytování primární a preventivní lékařské a stomatologické péče příslušníkům vojenských útvarů a zařízení příslušného regionu a dle svých možností také ve prospěch ostatních registrovaných osob - bývalí vojáci z povolání, vojenští veteráni, rodinní příslušníci, civilní osoby.

Mohou zabezpečit krátkodobou hospitalizaci vojáků v činné službě na lůžkové části. Posuzují zdravotní způsobilost vojáků k výkonu činné služby. Podílejí se na zdravotnickém zabezpečení výcviku a přípravy vojsk a na provádění běžného hygienického dozoru.

Centra zdravotních služeb mají akreditaci od Ministerstva zdravotnictví ČR ke školení lékařů před získáním specializace v oboru všeobecného praktického lékařství.

V krizových stavech a ve válečném stavu zabezpečují primární lékařskou, stomatologickou a rehabilitační péči s možností navýšení lůžkové kapacity. Dále plní úkoly zdravotnické podpory pro alianční jednotky na území ČR. Jsou schopná vyčlenit zdravotnický personál k posílení Integrovaného záchranného systému ČR.

Náčelníci Center zdravotních služeb:

  • Bechyně - major MUDr. Michal Baran (z pověření)
  • Hradec Králové - podplukovník MUDr. Miloš Orendáč
  • Praha - podplukovník MUDr. Tomáš Boor
  • Prostějov - podplukovník MUDr. Vladimír Uherek
  • Přáslavice - podplukovník MUDr. Michal Jurczyk
  • Vyškov - podplukovník MUDr. Petr Plaček
  • Žatec - neobsazeno

4. září 2018