Datum: 11.11.2018
Místo konání: Praha 3 – Žižkov, Národní památník na Vítkově

Slavnostní nástup u příležitosti Dne válečných veteránů

Praha 3 – Žižkov, Národní památník na Vítkově

V neděli 11. listopadu 2018 v 11.00 hodin se na Čestném dvoře Národního památníku v Praze na Vítkově uskuteční slavnostní nástup u příležitosti Dne válečných veteránů. Akce se zúčastní ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata, zástupci diplomatického sboru, významní představitelé státní správy a samosprávy, Československé obce legionářské a zástupci dalších veteránských organizací.

V rámci slavnostního ceremoniálu budou položeny věnce k uctění památky válečných obětí a během následného setkání ve Slavnostní síni Národního památníku udělí ministr obrany dvěma osobnostem Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně, patnácti osobnostem Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně, z toho 5 osobám in memoriam. Mezi vyznamenanými jsou vojáci v aktivní službě – váleční veteráni, vojáci ve výslužbě, příslušníci národního boje za osvobození a zástupci civilních i vojenských oborů a odborností. Do vyšší vojenské hodnosti bude jmenován jeden válečný veterán.

Informace pro sdělovací prostředky:

Neděle 11. listopadu 2018, 11.00 hodin, Národní památník v Praze – slavnostní nástup u příležitosti Dne válečných veteránů a slavnostní setkání spojené s udílením nejvyšších vyznamenání resortu obrany – FOTOTERMÍN s možností rozhovorů;

Sraz novinářů: do 10.30 hodin u hlavního vchodu do Národního památníku na Vítkově, Praha 3 – Žižkov (vchod při příchodu ze zadní strany vlevo)

Kontaktní osoby: Jiří Caletka, tiskové oddělení MO, tel.: 973 200 147, Jana Zechmeisterová, tiskové oddělení MO, tel.: 602 592 172