Datum: 9.11.2018
Místo konání: Jihlava

Oslavy Dne válečných veteránů

V pátek 9. listopadu 2018 se v 11 hodin a 11 minut uskuteční na ústředním hřbitově v Jihlavě pietní akt k oslavám Dne válečných veteránů. Akce se zúčastní příslušníci Krajského vojenského velitelství Jihlava, zástupci státní správy a samosprávy, představitelé vojenských sdružení a organizací a další hosté. Oslavy Dne válečných veteránů budou pokračovat od 12.00 hodin odhalením starožitného artefaktu ze zbouraných kasáren Korunního prince Rudolfa a vernisáží výstavy Ten druhý život v objektu KVV Jihlava.

Kontaktní osoba: Libuše Pavlíčková, tisková a informační pracovnice Krajské vojenské velitelství Jihlava, tel.: 973 454 305, 724 463 810