Vojenská tematika má ve filmové a dokumentární tvorbě své pevné místo. O Armádě České republiky vzniklo prvních osm profilových dokumentů v roce 2004, které odvysílala Česká televize. Byly určeny k propagaci armády a pro získání zájemců o vojenské povolání. Postupně bylo vyhotoveno více než dvacet filmových dokumentů. Kromě televizních diváků je mohli zhlédnout i účastníci různých armádních propagačních aktivit.
Publikované DVD filmy nebo VHS kazety pro filmotéku postupně upravuje František Bobisud, OK MO. Formát filmů je převáděn na formát mp4 pro web.
Povodně 2009

Povodně 2009

Dokument ze severní Moravy a Slezka.
Prezentační a informační centrum MO © 2009, 12 min.

Vojenský újezd Brdy

Vojenský újezd Brdy

Dokument představuje jeden z pěti vojenských újezdů v ČR – Brdy. Jsou v něm spojeny zajímavé informace z historie újezdu s informacemi o jeho využití pro vojenskou činnost, o lesním a vodním hospodaření, o zpřístupnění části újezdu pro veřejnost, o zdejší flóře a fauně a o zapojení do projektu na ochranu přírodního bohatství. Součástí dokumentu jsou informace o kótě 718.
Dokument vznikl v roce 2008, A - NEWS, s.r.o. 18. min.

Přehlídka 2008 - prezentace

Přehlídka 2008 - prezentace

Dokument ze dne 28.10.2008 věnovaný 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Prezentační a informační centrum MO © 2008; 6 min.

Přehlídka 2008 - dokument

Přehlídka 2008 - dokument

Dokument ze dne 28.10.2008 věnovaný 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Prezentační a informační centrum MO © 2008; 18 min.

České stopy v NATO

České stopy v NATO

Cílem dokumentu bylo prezentovat desetileté působení České republiky v NATO na portrétech pěti českých vojáků, kteří v uplynulých letech zastupovali naši republiku ve strukturách NATO. O svých aliančních zkušenostech v dokumentu hovoří velitel mnohonárodní jednotky v misi ISAF, ředitel centra ochrany proti zbraním hromadného ničení, vrchní praporčík aliančního velitelství pro transformaci, hotovostní pilot a tiskový pracovník SHAPE.
Dokument vznikl v roce 2008. 28 min.

O létání a lidech

O létání a lidech

Dokumentární film natočený v roce 2009 o 21. základně taktického letectva Čáslav, jejích strojích a jednotkách. Letové záběry strojů JAS-39C GRIPEN a L-159 ALCA byly pořízeny z transportního letounu AN-26. 14 min.