Armáda » Informační servis » Filmotéka

Filmotéka

Vojenská tematika má ve filmové a dokumentární tvorbě své pevné místo. O Armádě České republiky vzniklo prvních osm profilových dokumentů v roce 2004, které odvysílala Česká televize. Byly určeny k propagaci armády a pro získání zájemců o vojenské povolání. Postupně bylo vyhotoveno více než dvacet filmových dokumentů. Kromě televizních diváků je mohli zhlédnout i účastníci různých armádních propagačních aktivit.

Publikované DVD filmy pro filmotéku postupně upravuje František Bobisud, TO MO. Formát filmů je převáděn na formát web streaming programem Canopus ProCoder 3.

Od října 2010 jsou filmy z DVD nebo VHS převáděny do formátu flv (Flash Video) programem Adobe Media Encoder CS4. Přehrávač flv videí ke stažení zde.

Dokument představuje jeden z pěti vojenských újezdů v ČR – Brdy. Jsou v něm spojeny zajímavé informace z historie újezdu s informacemi o jeho využití pro vojenskou činnost, o lesním a vodním hospodaření, o zpřístupnění části újezdu pro veřejnost, o zdejší flóře a fauně a o zapojení do projektu na ochranu přírodního bohatství. Součástí dokumentu jsou informace o kótě 718.
Dokument vznikl v roce 2008, A - NEWS, s.r.o. 18. min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument ze dne 28.10.2008 věnovaný 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Prezentační a informační centrum MO © 2008; 6 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument ze dne 28.10.2008 věnovaný 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Prezentační a informační centrum MO © 2008; 18 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Cílem dokumentu bylo prezentovat desetileté působení České republiky v NATO na portrétech pěti českých vojáků, kteří v uplynulých letech zastupovali naši republiku ve strukturách NATO. O svých aliančních zkušenostech v dokumentu hovoří velitel mnohonárodní jednotky v misi ISAF, ředitel centra ochrany proti zbraním hromadného ničení, vrchní praporčík aliančního velitelství pro transformaci, hotovostní pilot a tiskový pracovník SHAPE.
Dokument vznikl v roce 2008. 28 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokumentární film natočený v roce 2009 o 21. základně taktického letectva Čáslav, jejích strojích a jednotkách. Letové záběry strojů JAS-39C GRIPEN a L-159 ALCA byly pořízeny z transportního letounu AN-26. 14 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Desetidílný dokumentární cyklus Česká mise zachycuje působení příslušníků Armády České republiky v mnohonárodních operacích a činnost vojenských pozorovatelů pod vedením OSN a OBSE. Úvodní díl seriálu se věnuje historii a smyslu vysílání českých vojáků do zahraničních misí. Další díly ukazují práci českých vojáků v pouštích Iráku, v zasněžených kosovských horách, v diamantových dolech uprostřed Sierra Leone, nebo v zapomenutých koutech divokého Konga, nebo jsou věnovány přímo jednotlivým misím v Afghánistánu, Bosně, Libérii a Gruzii. Během výroby dokumentů, která trvala sedm měsíců, projeli novináři devatenáct zemí tří kontinentů.
Projekt vznikl v letech 2004-2005 ve spolupráci Ministerstva obrany České republiky, Ministerstva zahraničních věcí a České televize. Byl realizován společností A - NEWS, s.r.o.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Zobrazena stránka 3 z 3
<1 2 3