Vojenská tematika má ve filmové a dokumentární tvorbě své pevné místo. O Armádě České republiky vzniklo prvních osm profilových dokumentů v roce 2004, které odvysílala Česká televize. Byly určeny k propagaci armády a pro získání zájemců o vojenské povolání. Postupně bylo vyhotoveno více než dvacet filmových dokumentů. Kromě televizních diváků je mohli zhlédnout i účastníci různých armádních propagačních aktivit.
Publikované DVD filmy nebo VHS kazety pro filmotéku postupně upravuje František Bobisud, OK MO. Formát filmů je převáděn na formát mp4 pro web.
PROVEDU! PŘIJÍMAČ

PROVEDU! PŘIJÍMAČ

Filmový dokument „Provedu! Přijímač“ byl natočen na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a Českou televizí. Jedná se o sedmidílný dokument, který zachycuje přípravu budoucích příslušníků Armády České republiky v tříměsíčním Kurzu základní přípravy ve Vojenské akademii ve Vyškově, včetně praktického výcviku ve Vojenském újezdu Březina. Pro zpracování dokumentu byl zvolen televizní žánr tzv. docusoap, který je schopen zachytit reálné osoby v reálném místě tak, aby se divák nejen seznámil s jemu neznámým prostředím, ale aby se současně dokázal vžít do práce a života jednotlivých postav.

Spojovací vojsko AČR 2007 - 2012

Spojovací vojsko AČR 2007 - 2012

Dokument byl natočen při příležitosti 95. výročí spojovacího vojska. Zachycuje co nového se událo ve spojovacím vojsku po organizační a zejména po odborné stránce od roku 2007 do roku 2012.
21 min.


Vzpomínky generálporučíka v.v. Jaroslava Klemeše

Vzpomínky generálporučíka v.v. Jaroslava Klemeše

Vzpomínky generálporučíka v.v. Jaroslava Klemeše v nesestříhané podobě.
1:53 min.

Vojenský újezd Březina

Vojenský újezd Březina

Dokument byl natočen při příležitosti 60. výročí vzniku Vojenského újezdu Březina, který se datuje k 1. květnu 1951. Tento újezd je samostatnou správní jednotkou.
10 min.

Historie spojovacího vojska

Historie spojovacího vojska

Dokument byl natočen při příležitosti 90. výročí spojovacího vojska. Zachycuje období od 30. října 1917, kdy byla založena první spojovací jednotka, tzv. československá telegrafní rota v rámci našich legií v carském Rusku, až do roku 2007.
30 min.

Centrum biologické ochrany Těchonín

Centrum biologické ochrany Těchonín

Video Vás provede ojedinělým střediskem Ústředního vojenského zdravotního ústavu.