Armáda » Informační servis » Filmotéka

Filmotéka

Vojenská tematika má ve filmové a dokumentární tvorbě své pevné místo. O Armádě České republiky vzniklo prvních osm profilových dokumentů v roce 2004, které odvysílala Česká televize. Byly určeny k propagaci armády a pro získání zájemců o vojenské povolání. Postupně bylo vyhotoveno více než dvacet filmových dokumentů. Kromě televizních diváků je mohli zhlédnout i účastníci různých armádních propagačních aktivit.

Publikované DVD filmy pro filmotéku postupně upravuje František Bobisud, TO MO. Formát filmů je převáděn na formát web streaming programem Canopus ProCoder 3.

Od října 2010 jsou filmy z DVD nebo VHS převáděny do formátu flv (Flash Video) programem Adobe Media Encoder CS4. Přehrávač flv videí ke stažení zde.

Filmový dokument „Provedu! Přijímač“ byl natočen na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a Českou televizí. Jedná se o sedmidílný dokument, který zachycuje přípravu budoucích příslušníků Armády České republiky v tříměsíčním Kurzu základní přípravy ve Vojenské akademii ve Vyškově, včetně praktického výcviku ve Vojenském újezdu Březina. Pro zpracování dokumentu byl zvolen televizní žánr tzv. docusoap, který je schopen zachytit reálné osoby v reálném místě tak, aby se divák nejen seznámil s jemu neznámým prostředím, ale aby se současně dokázal vžít do práce a života jednotlivých postav.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

105

Dokument byl natočen ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a studenty základních uměleckých škol, mapuje osudy lidických dětí a zároveň přibližuje i práci vojenského historika plukovníka Eduarda Stehlíka.
53 min.


<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument byl natočen při příležitosti 95. výročí spojovacího vojska. Zachycuje co nového se událo ve spojovacím vojsku po organizační a zejména po odborné stránce od roku 2007 do roku 2012.
21 min.


<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument z české vojenské mise v Afghánistánu, který byl dne 18.7.2012 ve 20:00 hod vysílán na ČT2.
26 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument o úsilí profesionálů českých ozbrojených sil v Afghánistánu. Dokument zahrnuje natočené snímky o pomoci českých mužů a žen v uniformě při výcviku Afghánských národních bezpečnostních sil, jako jednoho z hlavních úkolů České republiky v Afghánistánu. Konkrétně se čeští vojáci zapojili do výcviku, výuky a rozvoje schopností vojáků Afghánské národní armády, vojenské policie, pilotů vrtulníků afghánského vojenského letectva a pozemní obsluhy, jakož i výcviku afghánské armády v chemické, biologické, radiační a jaderné ochraně. Nahlédnete do oblasti Kábulu, ale i provincií Wardak a Lógar.
26 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Česká stopa v Kosovu
27 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument byl natočen při příležitosti 60. výročí vzniku Vojenského újezdu Březina, který se datuje k 1. květnu 1951. Tento újezd je samostatnou správní jednotkou.
10 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument byl natočen při příležitosti 90. výročí spojovacího vojska. Zachycuje období od 30. října 1917, kdy byla založena první spojovací jednotka, tzv. československá telegrafní rota v rámci našich legií v carském Rusku, až do roku 2007.
30 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Video Vás provede ojedinělým střediskem Ústředního vojenského zdravotního ústavu.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Armádní vrcholový sport v České republice má za nyní sebou 62 let slavné historie, dvacet olympijských vítězů, více než 80 mistrů světa, přes 110 mistrů Evropy a nespočet mistrů národních.
Budou zde postupně prezentovány filmové dokumenty o armádním vrcholovém sportu. Publikování zahájeno dne 20.10.2010

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument začíná v červenci 2006, kdy se na půlroční pobyt do Kosova vydali vojáci 7. mechanizované brigády z Hranic, kteří tvořili jádro 9. kontingentu AČR pro misi KFOR. Je průřezem nejen jejich prací ve prospěch míru v neklidném kosovském regionu, ale také poukazuje na těžkosti vojenského života spojeného s dlouhým odloučením od rodin vojáků.
20 minut.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Letošní tankový den se vyznačoval několika zajímavostmi. Především ohavné počasí nedokázalo odradit zhruba 8 000 návštěvníků, kteří svojí účastí projevili nemalou dávku vlastenectví a nadšení pro vojenskou historii. Byli odměněni přehlídkou tanků, jež vážily dohromady přes 300 tun. S výjimkou historických Lt 38 a T-34 a se jednalo o typy zavedené do výzbroje po ukončení druhé světové války. Jako další ze zajímavostí lze uvést, že mimo nejmodernějšího T-72 M4CZ z výzbroje AČR se typy prezentované v aréně zúčastnily v různých verzích konfliktů na Středním a Blízkém východě. V některých případech i pět z nich. Proto lze prezentaci fondu těžké techniky Vojenského historického ústavu označit za doslova unikátní. Je to zásluha především plk. Aleše Knížka, ředitele VHÚ, který v rekordně krátkém čase vytvořil zajímavou přehlídku technologických vzorů těžké techniky. Nepočetní technici Vojenského technického muzea v Lešanech posíleni několika dobrovolníky dokázali zvládnout obrněnou techniku, vesměs zahraničního původu, na profesionální úrovni.
6 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Zobrazena stránka 1 z 3
1 2 3>