Jednou větou 20.10.

20.10.2017

Příslušníci 7. mechanizované brigády „Dukelské“ se účastnili akce Operation Staff Ride společně s americkými vojáky. Cílem bylo rozšířit povědomí o vývoji 2. světové války na území tehdejšího Československa a o hrdosti našeho národa.

Jednou větou 17.10.

17.10.2017

Náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž převzal záštitu nad 3. ročníkem charitativního střeleckého závodu Regi Memorial 2017, který se konal v sobotu 14. října na střelnici v Hodonicích u Znojma. Závod měl podpořit syna nadporučíka in memoriam Milana Šterby, který padl při plnění služebních úkolů v Afghánistánu, a pořádala ho rodina štábního praporčíka in memoriam Jiřího Schamse.

Jednou větou 13.10.

13.10.2017

Hraničtí vojáci v uplynulém týdnu organizovali dva slavnostní akty, jimiž si příslušníci 7. mechanizované brigády "Dukelské" připomněli historii jejich posádky, v rámci které odhalili pamětní desku Hermana Potočnika, a také se zde uskutečnila návštěva absolventů poválečné Vojenské akademie.

Jednou větou 3.10.

3.10.2017

Od pondělí 2. října do pátku 6. října se v posádce Vyškov koná mezinárodní mistrovství AČR v letním přírodním víceboji Summer Survival 2017, kterého se účastní 13 družstev AČR a 5 družstev zahraničních armád (Itálie, Turecko, Německo, Rakousko a Slovenská republika).

Jednou větou 29.9.

29.9.2017

V úterý 26. září Krajské vojenské velitelství Pardubice uctilo památku četaře Arnošta Hrada, příslušníka osádky pěchotního srubu K-S14 v Králíkách, a poté ve spolupráci s dalšími organizacemi u dělostřelecké tvrze Hůrka pořádalo II. ročník Memoriálu četaře Arnošta Hrada, což je branný závod družstev, jehož se v letošním roce zúčastnilo padesát dětí.

Jednou větou 27.9.

27.9.2017

V týdnu od 2. do 6. října se v Hranicích, Přáslavicích a Bučovicích uskuteční cvičení 7. brigádního úkolového uskupení nazvané DUKLA SPIRIT 2017, které má za cíl prověřit schopnosti velitelství tohoto úkolového uskupení v plánování a řízení operace, na čemž se pro tento typ cvičení zcela ojedinělým způsobem podílí i Centrum simulačních a trenažérových technologií v Brně.