Armáda » Informační servis

Informační servis

Ze zpravodajství

24.5.2017 •Ve Vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách se až do pátku koná jedenáctidenní cvičení 41. mechanizovaného praporu ze Žatce. Jde o komplexní polní výcvik, jehož cílem je prověřit dovednosti jednotlivých rot praporu a rozvoj spolupráce jednotek při vedení bojové činnosti. Součástí cvičení je i velitelská příprava velitele brigády. Ostatní příslušníci štábu brigády či vojáci z ostatních praporů se výcviku účastní například v rolích rozhodčích.

 V Doupovských horách se odehrává operace SVOBODA II

23.5.2017 •Generálporučík Jiří Baloun, první zástupce náčelníka Generálního štábu, dnes v Brně na Univerzitě obrany předal dekret o udělení přídomku generála Rudolfa Medka 32. kurzu Generálního štábu, jehož garantem je Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Dekret za účastníky převzala historicky první generálka Armády ČR Lenka Šmerdová.

32. kurz Generálního štábu nese jméno generála Medka

23.5.2017 •V pondělí se náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář setkal s ředitelem Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (VLRZ) Václavem Studeným. Hovořili o lázeňské, ozdravné a rekreační péči poskytované vojákům a jejich rodinným příslušníkům a o možnostech dalšího zkvalitňování služeb.

Generál Bečvář jednal s ředitelem VLRZ Studeným

22.5.2017 •Lurdy, jedno z nejznámějších poutních míst, které se nachází v podhůří francouzských Pyrenejí, o víkendu zaplnili vojáci, váleční veteráni, studenti vojenských škol a jejich rodiny. Účastníci ze čtyřiceti zemí světa se setkali u příležitosti 59. mezinárodní vojenské poutě. Českou republiku reprezentoval generálmajor Petr Mikulenka, který byl zároveň vedoucím české delegace.

Generálmajor Petr Mikulenka zapálil svíci na setkání v Lurdech

22.5.2017 •V německém Kolíně nad Rýnem se v minulém týdnu uskutečnilo pracovní jednání velitele Pozemních sil Armády České republiky generálmajora Štefana Kalety s jeho protějškem z Bundeswehru generálporučíkem Jörgem Vollmerem. Zúčastnili se jej také vojenští přidělenci obou států a obranný poradce Josef Opluštil. Šlo o první bilaterální setkání velitelů pozemních sil obou armád od nástupu generálmajora Kalety do funkce.

V Německu jednali velitelé pozemních sil

22.5.2017 •Specialisté Texaské národní gardy vedli od 15. do 19. května výcvik vybraných příslušníků 151. ženijního praporu z Bechyně a 153. ženijního praporu z Olomouce v základních dovednostech ve vyhledávání improvizovaných výbušnin během patrol, tzv. Route Clearance Patrol (RCP).

Ženisté se zdokonalovali v oblasti RCP pod vedením amerických kolegů

21.5.2017 •Dny druhé světové války i zámek ve Wormhoutu, kde svého času sídlilo velitelství Československé samostatné obrněné brigády, již dávno odnesl čas. Na hrdinství našich vojáků a jejich britských, francouzských a kanadských kolegů však ve Francii dodnes vzpomínají. Důkazem toho je i nová pamětní deska, která od neděle připomíná, že právě do rukou československého generála Aloise Lišky složilo v květnových dnech bezpodmínečnou kapitulaci na 12 tisíc německých vojáků z posádky Dunkerque.

Odhalení pamětní desky ve francouzském Wormhoutu přihlížel i generál Josef Bečvář

19.5.2017 •Ve dnech od 9. do 19. května se v Kasárnách 6. října v Liberci a na Posádkovém cvičišti chemického vojska Tisá uskutečnil Yellow Cross 2017. Šlo o cvičení česko-britského velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany (BRCHBO) pro Spojenecký sbor rychlé reakce (ARRC).

Alianční chemičtí specialisté cvičili v České republice

19.5.2017 •Téměř dvě stovky příslušníků 252. protiletadlového raketového oddílu, praporu podpory a dalších součástí vojenského útvaru ze Strakonic se v minulých dvou týdnech účastnily cvičení Blue Arrows ve Vojenském újezdu Boletice. Jeho součástí byly bojové střelby z protiletadlových raketových kompletů RBS-70, jež byly hodnoceny podle standardů NATO.

Strakoničtí vojáci absolvovali přezkoušení dle standardů NATO

19.5.2017 •V úterý a ve středu se náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář zúčastnil pravidelných jednání Vojenského výboru Evropské unie a Vojenského výboru NATO v Bruselu.

Generál Bečvář se zúčastnil jednání vojenských výborů NATO a EU