Armáda » Informační servis

Informační servis

Ze zpravodajství

2.3.2015 •Přesně 13 234 Kč – tolik činil výtěžek charitativní sbírky, kterou ve prospěch základní a mateřské školy speciální ve Strakonicích uspořádali příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku.

Strakoničtí vojáci podpořili děti s handicapem

27.2.2015 •Minulý týden se u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích uskutečnil technický nácvik řízení palby. Jak už název napovídá, tentokrát se necvičilo v terénu, ale šlo o výcvik na mapách.

Za výstřelem z děla se skrývají stovky hodin usilovné práce

27.2.2015 •Ve čtvrtek 26. února se uskutečnilo v pořadí čtvrté jednání Komise pro optimalizaci vojenských újezdů s přípravnými výbory budoucích obcí. Informace, jak bude probíhat předávání pozemků, majetků a další agendy na nové obce, dostali také obyvatelé ve Vojenském újezdu Libavá. Završilo se tak první kolo jednání ve všech újezdech.

Zákon o vojenských újezdech byl projednán se všemi přípravnými výbory

26.2.2015 •Vedení resortu chce upravit systém výběru osob na volná místa pro vojáky tak, aby byl komplexnější a lépe vyhovoval potřebám armády. Resortní personalisté o změně, která půjde ruku v ruce s novelou zákona o vojácích z povolání, minulý týden jednali na semináři, jehož se zúčastnili také specialisté z Národní gardy států Texas a Nebraska.

Armádní kariérní řád bude efektivnější

26.2.2015 •Hned dvě mimořádné návštěvy zažili během tohoto týdne příslušníci 7. mechanizované brigády v Hranicích. V úterý 24. února k nim zavítal americký velvyslanec Andrew Shapiro, dnes zase nový německý vojenský přidělenec podplukovník Klaus Güntzel.

Hraničtí hostili vzácné návštěvy

25.2.2015 •Na 21. základnu taktického letectva Čáslav zavítali členové Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Národní rady Slovenské republiky. Poslanci potvrdili, že vzájemná spolupráce obou států v rámci ochrany vzdušného prostoru a společného výcviku bude i nadále prohlubována.

Spolupráce při ochraně vzdušného prostoru České a Slovenské republiky bude pokračovat

25.2.2015 •Už páté úkolové uskupení Armády ČR je připraveno k nasazení v misi EUTM v africkém Mali. Potvrdila to včerejší závěrečná kontrola příslušníků pozemních sil a Společného operačního centra MO u 102. průzkumného praporu v Prostějově.

5. úkolové uskupení výcvikové mise Evropské unie v Mali připraveno

24.2.2015 •V Domě armády v Praze se v úterý 24. února 2015 uskutečnilo pravidelné velitelské shromáždění Armády České republiky, jehož cílem bylo vyhodnotit plnění stanovených úkolů v roce 2014 a upřesnit si také priority na rok 2015.

Velitelské shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR

24.2.2015 •V pondělí 23. února se konalo v pořadí třetí jednání Komise pro optimalizaci vojenských újezdů se starosty okolních obcí a přípravnými výbory ve vojenských újezdech po schválení zákona. Jednání svolané přednostou vojenského újezdu Hradiště podplukovníkem Petrem Vašíčkem se konalo v detašovaném pracovišti újezdního úřadu v Lučinách za účasti zástupců všech dotčených obcí, karlovarského kraje a přípravných výborů nových obcí Bražec a Doupovské Hradiště.

Jednání na Doupově: starostové nabídli svou pomoc a zkušenosti přípravným výborům

23.2.2015 •5. úkolové uskupení mise EUTM je připraveno na misi v africkém Mali. Poslední zkoušku, takzvané certifikační cvičení, absolvovala jednotka minulý týden ve Vyškově.

Sahel 1/2015: příslušníci 102. průzkumného praporu prošli certifikací do Mali