Armáda » Informační servis » Zpravodajství

Zpravodajství

Veškeré fotografie a texty uveřejněné na www.army.cz lze využít pouze se souhlasem

odboru komunikace Ministerstva obrany ČR.

redakce@army.cz

14.12.2017 •Ve středu 13. prosince se uskutečnilo tradiční neformální předvánoční setkání vedoucích představitelů Armády České republiky s přidělenci obrany, vojenskými a leteckými přidělenci akreditovanými v České republice.

Generálporučík Jiří Baloun poděkoval vojenským a leteckým přidělencům za spolupráci v roce 2017

12.12.2017 •Za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů v roce 2017 ocenil náčelník Generálního štábu armádní generál Josef Bečvář šestnáct občanských zaměstnanců.

Generál Bečvář ocenil občanské zaměstnance

12.12.2017 •V neděli 10. prosince proběhlo v Zoo Praha tradiční setkání přátel, sponzorů a adoptivních rodičů zvířat. Cenu Velkého Richarda převzal generálmajor Jaromír Šebesta, velitel Vzdušných sil Armády České republiky za dlouhodobou pomoc a podporu při zajišťování transportů koní Převalského do Mongolska v rámci projektu Návrat divokých koní.

Vzdušné síly Armády České republiky získaly ocenění Velkého Richarda

12.12.2017 •Intenzivní pětidenní výcvik v manipulaci s otravnými látkami absolvovali vojáci chemických odborností jednotek vzdušných a pozemních sil společně s příslušníky Agentury vojenského zdravotnictví u slovenského Výcvikového a testovacího centra radiační, chemické a biologické ochrany v Zemianských Kostoľanoch. Cvičení se jmenovalo Toxic Leak 2017 a uskutečnilo se v minulých dnech.

Čeští vojáci cvičili na Slovensku s bojovými chemickými látkami

12.12.2017 •Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář se v úterý 12. prosince v hotelu DAP sešel se ženami v uniformě, aby jim poděkoval za jejich práci, kterou vykonávají ve prospěch dobrého jména české armády.

Generál Bečvář poděkoval za svědomitou práci ženám - vojákyním

8.12.2017 •Ve středu 6. prosince se v Bruselu uskutečnilo 48. zasedaní Výboru náčelníků zdravotnických služeb Severoatlantické aliance (COMEDS – Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO). Plenárního zasedání se zúčastnil ředitel Agentury vojenského zdravotnictví sekce podpory MO brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník, který byl v průběhu jednání zvolen předsedou výboru na příští tříleté období.

Generál Bubeník bude novým předsedou Výboru náčelníků zdravotnických služeb NATO

8.12.2017 •Uživatelé letounů Gripen tento týden jednali v Praze na konferenci Gripen User´s Group. Jedná se o pravidelné shromáždění, které se koná dvakrát ročně za účasti zemí, které mají ve výzbroji nadzvukový letoun JAS-39 Gripen. Na jaře se vždy setkávají velitelé vzdušných sil uživatelských států, z jejichž jednání vyplynou témata, která jsou předmětem symposia pracovní skupiny v druhé polovině roku.

Velitelé vzdušných sil, kteří v armádě využívají Gripeny, jednali v Praze

8.12.2017 •Ve středu 6. prosince se v kasárnách Jana Žižky v Jindřichově Hradci sešlo 64 výsadkových veteránů a jejich příznivců, aby v závěru letošního roku bilancovali svou činnost v uplynulém roce a řekli si o tom, co je čeká v roce 2018.

Bez pomoci útvaru bychom nepatřili mezi nejlepší výsadkové kluby, říká podplukovník Petr Čejka

7.12.2017 •Za dlouhodobou příkladnou spolupráci a mimořádný přínos při ochraně národní kritické infrastruktury ocenila ve středu 6. prosince v Míčovně Pražského hradu společnost ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) příslušníky integrovaného záchranného systému. Mezi vyznamenanými, kteří obdrželi medaili Za zásluhy o bezpečnost ČEPS, byli také vojáci Armády České republiky.

Společnost ČEPS vyznamenala vojáky medailemi Za zásluhy o bezpečnost

5.12.2017 •V pátek 1. prosince v odpoledních hodinách se na letecké základně v pražských Kbelích uskutečnila charitativní akce na podporu azylového zařízení, v němž bydlí maminky s handicapem, které se ocitly v tíživé sociální situaci.

Kbelští letci podpořili azylový dům

4.12.2017 •Třetí ročník konference zaměřující se na problematiku poskytování všech úrovní zdravotnické péče nejen v rizikových oblastech, ale i v oblastech postiženými katastrofou, se uskutečnil v Hradci Králové. Cílem bylo předat zkušenosti odborné veřejnosti, vojenským lékařům a záchranářům. Záštitu nad konferencí převzal mimo jiné i ředitel Agentury vojenského zdravotnictví AČR brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník a děkan Fakulty vojenského zdravotnictví MUDr. Pavel Boštík.

Konference První pomoc v boji představila aktuální trendy zdravotnické péče ve válečných oblastech

1.12.2017 •Desítky dětí zaplnily v pátek 1. prosince v 11 hodin katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Uskutečnila se zde totiž již tradiční slavnostní mše svatá věnovaná hnutí Na vlastních nohou Stonožka, jejímž prostřednictvím pomáhají děti jiným dětem. Součástí mše bylo i předávání darů, jehož se zúčastnil náčelník Generálního štábu armádní generál Josef Bečvář a řada dalších zástupců armády.

Stonožka

Zobrazena stránka 15 z 352
<9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>