Armáda » Informační servis » Hradba 2018

Hradba 2018

V úterý 3. dubna odstartuje největší cvičení aktivní zálohy v historii Armády České republiky Hradba 2018. Potrvá do 30. dubna 2018 a bude probíhat ve vojenských újezdech Hradiště a Libavá, dále v prostorech 21. základny taktického letectva Čáslav a také ve schválených prostorech civilního sektoru.

Cvičení aktivní zálohy Hradba 2018 začne za několik dní

Na výcvik bude povoláno až 1 400 záložníků ze 14 pěších rot při krajských vojenských velitelstvích a strážní roty AZ vzdušných sil. Cílem cvičení je příprava vojáků AZ k plnění úkolů při operačním nasazení a k vyčlenění sil a prostředků pro plnění úkolů Policie České republiky. Cvičení rovněž prověří vojáky při střežení objektů důležitých pro obranu státu ODOS a při ochraně úseků státních hranic. Současně budou cvičit tři až čtyři jednotky, které se budou střídat v desetidenních blocích.

„Připravenost příslušníků aktivní zálohy k operačnímu nasazení je jedna z hlavních priorit Armády České republiky. Záložníci budou využíváni k doplnění mírové nenaplněnosti armády pro plnění úkolů na území státu i mimo něj,“ zdůraznil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

Ve spolupráci s Policií České republiky budou vojáci působit ve společných hlídkách ve městech, při patrolování v příhraničních oblastech a dále při střežení objektů důležitých pro obranu státu v celkem osmi krajích.

Společné policejní hlídky

„Během cvičení bude simulována situace, která fakticky nastala po teroristických útocích v některých členských státech Evropské unie na jaře 2016, kdy vláda ČR povolala v souladu se zákonem o Policii ČR vojáky v činné službě k plnění úkolů policie. V tomto případě sice budou vojáci ve zbrani cvičit ve společných hlídkách s příslušníky Policie ČR, nicméně nebudou označeni rukávovou páskou ‚POLICIE‛ a nebudou disponovat kompetencemi policisty. Využití aktivní zálohy ve společných hlídkách je v praxi spojeno s řadou změn ve velení, spojení, instruktážích a dalších logistických záležitostech a je velmi žádoucí si je procvičit. Cvičení však v žádném případě nereaguje na změnu bezpečnostní situace v ČR,“ uvedl první náměstek policejního prezidenta brigádní generál Martin Vondrášek

„Cvičení bude provedeno jako kontrola sladěnosti jednotek. Vojáci procvičí zaujetí, vybudování, střežení a opuštění ODOS, dále plnění úkolů posílení Policie České republiky. Námět vychází z prostředí rozvinutých ekonomik tzv. SKOLKAN, je zaměřen na současné bezpečnostní hrozby, včetně migrační krize nebo hrozby terorismu,“ přiblížil průběh Hradby náčelník štábu Pozemních sil AČR plukovník gšt. Antonín Genser, který bude plnit funkci zástupce řídícího cvičení.

Navazuje na cvičení v roce 2016

Poprvé se cvičení Hradba uskutečnilo před dvěma lety. Ze 14 pěších rot při jednotlivých krajských vojenských velitelstvích a z roty Aktivní zálohy Vojenské policie Olomouc na něj bylo povoláno více jak 1 100 příslušníků aktivní zálohy. Kromě dosud největšího počtu cvičících se jednalo o nejdelší výcvik v historii AZ.

V roce 2017 se počet aktivních záložníků zvýšil o téměř 780 osob. K 1. březnu 2018 slouží v aktivní záloze 2 387 lidí, z toho 183 žen. Tento počet se již nyní blíží k rekrutačnímu cíli Armády ČR v letošním roce a to dosáhnout na číslo 2 400.


Soubory ke stažení

Hradba 2018, termíny výcviku 12 kB

Soubory ke stažení

TZ Výcvik AZ Hradba 2018 24 kB
,

Soubory ke stažení

Logo Hradba 2018 17 kB

Zpravodajství:

13.4.2018 •Dnes se za účasti ministryně obrany ČR Karly Šlechtové, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře a prvního náměstka policejního prezidenta brigádního generála Martina Vondráška uskutečnil v prostoru Letiště Leoše Janáčka v Ostravě − Mošnově mediální den cvičení Hradba 2018. Jeho součástí byla řada ukázek výcviku pěší roty AZ Krajského vojenského velitelství Ostrava ve spolupráci s Policií ČR, Cizineckou policií a ostrahou letiště.

Ministryně navštívila cvičení Hradba 2018

13.4.2018 •Přesun v chráněné koloně, činnost na kontrolně propouštěcím místě, nepřetržité střežení objektu, ale také odvrácení útoku teroristů. To vše musí zvládnout Aktivní záloha Krajského vojenského velitelství Ostrava během cvičení Hradba 2018, jehož se účastní od 9. do 15. dubna na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Cvičení Hradba 2018 navštívil Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny

11.4.2018 •Ve dnech 6. až 8. dubna působila na Řízení letového provozu v Jenči pěší rota Aktivní zálohy u Krajského vojenského velitelství Praha - Středočeský kraj v rámci vojenského cvičení Hradba 2018. Pěší rota převzala nevojenský objekt důležitý pro obranu státu a prováděla zde ochranu a obranu.

Řízení letového provozu obsadili vojáci

10.4.2018 •V neděli 8. dubna vrcholila v areálu energetického rozvodného zařízení Sokolnice etapa operačního nasazení pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno v rámci cvičení Hradba 2018. Po etapě stmelení ve VVP Libavá plní jednotka úkoly jak v operačním nasazení v rámci ochrany a obrany důležitého objektu, tak při posílení Policie ČR formou smíšených hlídek v Brně.

Brněnské aktivní zálohy prokazují svou sounáležitost s armádou

5.4.2018 •V úterý 3. dubna odstartovalo největší cvičení aktivní zálohy Hradba 2018. První desetidenní blok patří aktivním zálohám pěší roty Krajského vojenského velitelství Brno, které cvičí ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, a aktivním zálohám pěší roty Krajského vojenského velitelství Praha, které se přesunuly do výcvikového prostoru Hradiště.

Cvičení Hradba 2018 na Libavé zahájilo přes devadesát záložníků brněnské aktivní zálohy