Ve dnech 4. - 24. srpna 2015 se ve Výcvikovém centru Joint Multinational Readiness Center (JMRC) v německém Hohenfelsu uskuteční největší letošní cvičení Armády ČR. Cvičení s názvem Allied Spirit je jednou z nejdůležitějších výcvikových aktivit NATO v roce 2015 a zúčastní se jej armády USA, České republiky, Velké Británie, Německa, Kanady, Gruzie, Maďarska a Srbska.

Armádu České republiky bude zastupovat část 7. brigádního úkolového uskupení (BÚU) o téměř 1 400 vojácích, kteří přepravují po vlastní ose a železnicí do německého Hohenfelsu více než 420 kusů pozemní techniky a zbraňových systémů pozemních a vzdušných sil. 7. BÚU je postaveno na palebné a úderné síle těžkého typu Pozemních sil AČR a doplněné o další speciální prvky struktury BÚU.

Význam cvičení pro celou Českou republiku podtrhuje skutečnost, že plukovník Josef Kopecký, velitel 7. mechanizované brigády a současně velitel 7. BÚU, se stane velitelem celého mezinárodního brigádního úkolového uskupení s více než 4 500 vojáky. V jeho podřízenosti budou také národní prapory jednotlivých účastnických států.

Cílem cvičení Allied Spirit je zvýšit připravenost cvičících útvarů a demonstrovat schopnost efektivní spolupráce aliančních a partnerských jednotek při vedení společné pozemní operace. V průběhu tří týdnů bude procvičeno vedení útočných, obranných i stabilizačních operací a sjednocení palebné podpory, stejně jako řízení a velení mnohonárodním jednotkám.

Cvičení je rozděleno do dvou částí. Po přípravné fázi od 4. do 14. srpna 2015, která je zaměřena na sladění jednotek, bude následovat v termínu od 15. do 24. srpna 2015 samotné taktické cvičení. V pátek 14. srpna 2015 se koná prezentační den cvičení zaměřený na demonstraci schopností cvičících jednotek za účasti náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Josefa Bečváře.

Ve druhém období 15. - 24. 8. 2015 se pak uskuteční samotné taktické cvičení.


Zpravodajství:

Jednomu z největších cvičení NATO bude velet Čech

Jednomu z největších cvičení NATO bude velet Čech

8.4.2015

Plukovník Josef Kopecký, velitel 7. mechanizované brigády, bude velet jednomu z nejvýznamnějších aliančních cvičení v letošním roce Allied Spirit II. Výcvik za účasti šesti členských a dvou nečlenských zemí NATO se uskuteční od 4. do 24. srpna ve výcvikovém centru v německém Hohenfelsu.