Hasící vozidlo SPOT-55

Hasící vozidlo SPOT-55

7.1.2014

SPOT-55 je speciální hasící vozidlo na pásovém podvozku tanku T-55 vyráběné ve VOP-025 Nový Jičín. Je určeno k likvidaci všech druhů požárů ve složitých terénních podmínkách a průmyslových aglomeracích (např. lesy, elektrárny, ropné rafinérie, plynovody, povrchové doly apod.).

 Kolový nakladač KN-251

Kolový nakladač KN-251

7.1.2014

Kolový nakladač KN-251 je speciální dvounápravové vozidlo s univerzálním použitím. Je určeno k provádění nejrůznějších ženijních prací, např. k budování postavení jednotek v obraně, velitelsko-pozorovacích stanovišť a k nejrůznějším úpravám terénu.

 Buldozerové zařízení BZ T-815

Buldozerové zařízení BZ T-815

7.1.2014

Buldozerové zařízení BZ T 815 slouží k montáži na speciální T 815, např. automobil vyprošťovací AV-15, automobil mostní AM-50, raketomet 122mm RM vz.70, přepravník mostu PM-55 a další.

 Automobil mostní AM-50

Automobil mostní AM-50

7.1.2014

Automobil mostní AM-50 je kolové speciální vozidlo, vybavené podpěrou, pokládacím a buldozerovým zařízením. Speciální nástavba je namontována na podvozku T-815 8x8. Je určen k přemosťování překážek o šířce 10 až 12,5 m a to mostem o jednom poli, dále ke stavbě mostu o více polích (max. 8 polí) pro přemostění překážky širší než 12,5 m.

Vznášedlo PEGAS 4M

Vznášedlo PEGAS 4M

7.1.2014

Nafukovací polštářový prostředek PEGAS je určený pro celoroční transport až čtyřech pasažérů na řekách a jezerech.

 Zásahové vozidlo TATRA 815 8x8 VVN

Zásahové vozidlo TATRA 815 8x8 VVN

7.1.2014

Zásahové vozidlo TATRA 815 8x8 VVN je určeno k odstraňování následků ekologických katastrof, provozních havárií průmyslových zařízení, živelních pohrom. Při použití speciálních prostředků, kterými je vozidlo vybaveno, lze provádět také záchranu lidských životů a majetku.