Armáda » Technika a výzbroj » Ostatní

Ostatní technika

7.1.2014 •Linka-82 je speciální zařízení jednotek chemického vojska vyráběné ČKD Letovice. Je určeno k provádění speciální očisty automobilové a bojové techniky pozemních jednotek po napadení zbraněmi hromadného ničení protivníka.

01_s.jpg

7.1.2014 •Zařízení pro speciální očistu bojové techniky TZ-74 představuje speciální prostředek chemických jednotek AČR, určených k odstraňování následků použití zbraní hromadného ničení protivníkem. Je určeno především k provádění speciální očisty bojové techniky.

01_s.jpg

7.1.2014 •Komplet BOŽENA 5 je dálkově ovládaný samojízdný odminovací stroj určený k plošnému odminování terénu od protipěchotních i protitankových min.

BOZENA 5

7.1.2014 •Člun MO-634 je převážen na specielním sklopném podvozku SP-5. Je určen k postrku a vlečení soulodí i mostů sestavených z jednotlivých dílů pontonové mostové soupravy PMS.

1s.jpg

7.1.2014 •Pontonová mostová souprava PMS na podvozcích vozu TATRA, na prvním snímku T-813, ve výzbroji častěji na vozidlech T-815. Slouží k zřizování doprovodných mostů na plovoucích podporách a přívozových přepravišť pro potřebu přesunu vojsk přes vodní překážky.

Pontonová mostová souprava PMS

7.1.2014 •Pásový obojživelný transportér PTS-10 je určen pro přepravu dělostřelectva, pásových a kolových tahačů, obrněných transportérů, automobilů a osob při překonávání vodních toků.

PTS-10

7.1.2014 •SPOT-55 je speciální hasící vozidlo na pásovém podvozku tanku T-55 vyráběné ve VOP-025 Nový Jičín. Je určeno k likvidaci všech druhů požárů ve složitých terénních podmínkách a průmyslových aglomeracích (např. lesy, elektrárny, ropné rafinérie, plynovody, povrchové doly apod.).

01_s.jpg

7.1.2014 •Kolový nakladač KN-251 je speciální dvounápravové vozidlo s univerzálním použitím. Je určeno k provádění nejrůznějších ženijních prací, např. k budování postavení jednotek v obraně, velitelsko-pozorovacích stanovišť a k nejrůznějším úpravám terénu.

01_s.jpg

7.1.2014 •Buldozerové zařízení BZ T 815 slouží k montáži na speciální T 815, např. automobil vyprošťovací AV-15, automobil mostní AM-50, raketomet 122mm RM vz.70, přepravník mostu PM-55 a další.

2s.jpg

7.1.2014 •Automobil mostní AM-50 je kolové speciální vozidlo, vybavené podpěrou, pokládacím a buldozerovým zařízením. Speciální nástavba je namontována na podvozku T-815 8x8. Je určen k přemosťování překážek o šířce 10 až 12,5 m a to mostem o jednom poli, dále ke stavbě mostu o více polích (max. 8 polí) pro přemostění překážky širší než 12,5 m.

Automobil mostní AM-50

7.1.2014 •Nafukovací polštářový prostředek PEGAS je určený pro celoroční transport až čtyřech pasažérů na řekách a jezerech.

Vznášedlo PEGAS

7.1.2014 •Zásahové vozidlo TATRA 815 8x8 VVN je určeno k odstraňování následků ekologických katastrof, provozních havárií průmyslových zařízení, živelních pohrom. Při použití speciálních prostředků, kterými je vozidlo vybaveno, lze provádět také záchranu lidských životů a majetku.

01_s.jpg

Zobrazena stránka 1 z 2
1 2>