Ve dnech 1. – 12. června 2015 se uskuteční historicky největší cvičení Vojenské zdravotnické služby AČR s názvem Vigorous Warrior 2015 v prostorách Nových kasáren v Hradci Králové. Mezinárodní zdravotnické cvičení pořádají společně jako organizátor Centrum vojenského zdravotnictví NATO Centre of Excellence for Military Medicine (MILMED COE) se sídlem v Budapešti a Agentura vojenského zdravotnictví AČR. Cílem cvičení bude prověřit schopnosti zdravotnického personálu aliančních partnerů v rámci fiktivního nasazení mezinárodní polní nemocnice a dalších zdravotnických prvků v prostředí s vysokým rizikem biologického ohrožení obyvatelstva, včetně úniku nebezpečné biologické látky.

Vigorous Warrior 2015: největší cvičení Vojenské zdravotnické služby

Cvičení Vigorous Warrior se koná v dvouletých intervalech a letošní ročník je již třetí v pořadí. Předchozí ročníky se konaly v Německu a Maďarsku. Příprava na cvičení v tomto rozsahu standardně trvá dva roky. „Cvičení je pro nás velkou výzvou. Pro vojenskou zdravotnickou službu půjde o skutečně důkladnou prověrku jejích schopností už jen proto, že na jeho přípravu jsme reálně měli pouze rok,“ uvedl plukovník Zoltán Bubeník, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví a řídící cvičení Vigorous Warrior 2015 v jedné osobě.

Cvičení se zúčastní celkem 15 aliančních států. Jejich zdravotnické týmy v rámci cvičení přivezou své vybavení a specializované laboratoře. Některé zdravotnické moduly se připojí na nemocniční koridor 7. polní nemocnice, který v rámci scénáře bude plnit roli mnohonárodní polní nemocnice. „Pustili jsme se do poměrně ambiciózního projektu jak vzhledem k samotné organizaci, tak i z pohledu vlastního námětu. Jelikož se jedná o NATO zdravotnické cvičení, navíc pod patronátem budapešťského aliančního centra vojenského zdravotnictví, půjde o nejvíce sledované cvičení v rámci zdravotnické komunity NATO,“ komentoval dále přípravu cvičení plukovník Petr Král, náčelník Odboru zdravotních služeb AVZdr. V rámci roční přípravy cvičení se konaly tři plánovací konference, dvě v České republice a jedna v Maďarsku a řada jednání pracovních skupin.

„Organizační zajištění cvičení představuje nutnost vypořádat se nejen s celkovým počtem 350 cvičících, přičemž 150 bude zahraničních, ale také s rozsahem a různorodostí jejich techniky a materiálu. Jsem skutečně rád, že všichni zahraniční účastníci budou mít zázemí v prostorech Nových kasáren v Hradci Králové. Velkou míru uznání si zaslouží celý náš realizační tým, který kromě přípravy cvičení plnohodnotně zvládá také běžný chod Agentury vojenského zdravotnictví,“ dodal plukovník Ladislav Šlechta, zástupce ředitele AVZdr.


Kontakt: podplukovník Tomáš Halajčuk, tiskový a informační důstojník cvičení Vigorous Warrior,

  • tel.: 724 695 403,
  • e-mail: halajcuk7@gmail.com.

Autor: podplukovník Tomáš Halajčuk, tiskový a informační důstojník cvičení Vigorous Warrior


Zpravodajství: