Sabre Junction II

Sabre Junction II

Mnohonárodní cvičení Saber Junction II se uskutečnilo ve dnech 9. - 22. listopadu 2013 ve Společném mnohonárodním výcvikovém centru OS USA v německém Hohenfelsu za účasti 587 českých vojáků se 130 kusy vojenské techniky.

Grim Campaigner 2013

Grim Campaigner 2013

Cvičení jednotek 4. brigádního úkolového uskupení Grim Campaigner 2013 ve VVP Hradiště ve dnech 7. - 18. října 2013.

Ramstein Rover 2013

Ramstein Rover 2013

V termínu od 2. do 20. září 2013 hostí Česká republika alianční cvičení s názvem Ramstein Rover (RARO).

Capable Logistician 2013

Capable Logistician 2013

Mnohonárodní logistické standardizační a interoperabilní polní cvičení.

Cvičení ZÓNA 2013

Cvičení ZÓNA 2013

Cvičení ZÓNA 2013 je součinnostní cvičení, jehož úkolem je prověřit krizovou připravenost ústředních orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy a složek integrovaného záchranného systému při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou radiační havárií v jaderné elektrárně Dukovany.