Armáda » Informační servis » Vojenský fond solidarity

I ty můžeš jednou potřebovat pomoc

9. března 2015 byl založen Vojenský fond solidarity jako otevřená platforma příslušníků Armády České republiky, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, spolupracující s Charitou České republiky.

Cílem Vojenského fondu solidarity je:

 • Podporovat kvalitu života nezaopatřených dětí vojáků a vojákyň v činné službě, kteří zahynuli při plnění služebních povinností nebo jsou těžce tělesně postiženi následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

 • Podávat pomyslnou pomocnou ruku vojákyním, vojákům v činné službě nebo jejich rodinám v tíživé životní situaci při katastrofické události přímo související s výkonem služby při překonávání nejkritičtějšího období od jednoho do šesti měsíců od události.

 • Při ekonomické dostatečnosti fondu také poskytovat finanční pomoc, která efektivně zmírní možné negativní sociální dopady na jednotlivce či domácnost rodiny vojáků v činné službě, kteří se ocitli ne vlastní vinou v tíživé životní situaci v době překonávání nejkritičtějšího období od jednoho do šesti měsíců od události.

Účelem Vojenského fondu solidarity je:

 • Shromažďovat finanční prostředky prostřednictvím darů poukazovaných na účet VFS číslo

44665522/0800

variabilní symbol 918

(Vojenský fond solidarity).

 • Účet Vojenského fondu solidarity spravuje Charita České republiky.

 • Na základě obdrženého podnětu a posouzení konkrétní situace klienta rozhodnout a realizovat pomoc klientovi v odpovídajícím smysluplném rozsahu.

Jak mohu požádat o příspěvek?

 • formou písemného podnětu na níže uvedené kontakty. Podnět musí obsahovat základní údaje o potencionálním klientovi a jeho nejbližší rodině včetně popisu událostí zakládajících důvod podání podnětu.

   

   

  Vojenský fond solidarity

  Agentura personalistiky AČR

  Nám. Svobody 471/27, 160 01 Praha 6

   

  e-mail: vojenskyfondsolidarity@gmail.com

  Tel.: +420 973 216 339, +420 973 216 334


Jak mohu přispívat?

 • Formou jednorázového příspěvku fyzické nebo právnické osoby na účet VFS.

 • Formou trvalého příspěvku na účet VFS – trvalým příkazem ze svého peněžního ústavu (příspěvek nad 1000 Kč za kalendářní rok zakládá možnost snížení základu daně z příjmu fyzické osoby).

 • Přímou platbou na účet VFS přímo v České spořitelně (zdarma, bez poplatku).

 • Složenkou na účet VFS na kterémkoliv poštovním úřadě.

 • Příspěvek do sbírkové kasičky VFS při vybraných společenských a sportovních akcích, zpravidla pořádaných rezortem MO.

 

Od vzniku Vojenského fondu solidarity do fondu přispěly fyzické a právnické osoby a komerční společnosti celkovou částkou 3 964 168 Kč (stav k 31. 12. 2016).

Vnitrorezortní sbírka vojáků a zaměstnanců rezortu ke Dni válečných veteránů 2016 přinesla 579 085 Kč.

V rámci podpory kvality života nezaopatřených dětí vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností, bylo doposud z fondu vyplaceno celkem 500 000 Kč.

Přímá pomoc vojákům a vojákyním nebo jejich nejbližším byla poskytnuta v celkové výši 214 000 Kč.

Rozhodujícím faktorem naplňování cíle Vojenského fondu solidarity je:

 • Ekonomická dostatečnost a udržitelnost fondu, umožňující poskytnout pomoc klientovi ve smysluplném rozsahu, odpovídajícímu stávajícím okolnostem. Do veřejné sbírky výše uvedeného účelu mohou přispívat všichni, kterým není osud vojákyň a vojáků v tíživé životní situaci lhostejný.

Jménem klientů Vojenského fondu solidarity všem dárcům upřímně a srdečně děkuji.

V Praze 16. ledna 2017

S úctou

Předseda výboru Vojenského fondu solidarity

generálmajor Ing. Jiří VERNER


Soubory ke stažení

DOHODA MO ČR - CHARITA ČR 2459 kB

Soubory ke stažení

STATUT VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY 5894 kB

Soubory ke stažení

ČÚ A KONTAKT 232 kB


Zpravodajství:

29.10.2015 •V úterý 27. října došlo k předání finanční pomoci z Vojenského fondu solidarity desátníku Stanislavu Vajdovi z 13. dělostřeleckého pluku Jince, který se kvůli těžkému onemocnění ocitl se svou manželkou a třemi malými dětmi ve velice tíživé situaci.

Finanční pomoc z Vojenského fondu solidarity pomůže prvnímu vojákovi

30.7.2015 •V neděli 9. srpna tomu bude přesně pět měsíců od podepsání dohody o spolupráci s Charitou ČR, která spravuje veřejnou sbírku ve prospěch Armády ČR a jejího Vojenského fondu solidarity.

I ty můžeš jednou potřebovat pomoc

23.6.2015 •Generálmajor Jaroslav Kocián se v září loňského roku vrátil po třech letech z Bruselu a byl jmenován do funkce zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – inspektor AČR. A právě o činnosti Inspektorátu jsme se bavili v následujícím rozhovoru.

Zeptej se, co můžeš udělat pro stát

3.4.2015 •Ve středu 1. dubna poprvé zasedal stálý řídící výbor Vojenského fondu solidarity (VFS), jehož cílem je pomáhat vojákům z povolání, jejich rodinám nebo pozůstalým v tísni. Jednání svolal předseda výboru generálmajor Jaroslav Kocián, zástupce náčelníka Generálního štábu - Inspektor AČR, s cílem oficiálně ustanovit stálé členy výboru, schválit plán činnosti řídícího výboru VFS na rok 2015.

Poprvé zasedal řídící výbor Vojenského fondu solidarity

23.3.2015 •Uplynulo 20 let od tragické nehody v Široka Kula – Ljubovo v dnešním Chorvatsku.

Ve Stonařově vzdali pocty zemřelému vojákovi

16.3.2015 •V pátek 13. března představil na Pražském hradě na XX. reprezentačním plese AČR náčelník Generálního štábu AČR generál Petr Pavel a oficiálně uvedl v život Vojenský fond solidarity. Do fondu na tomto plese přibylo za jediný večer více než 300 000 Kč.

Do Vojenského fondu solidarity proudí první finanční příspěvky. V pátek 13. března na něm přibylo více než 300 tisíc Kč.

9.3.2015 •V pondělí 9. března 2015 podepsal náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel v pražském Arcibiskupském paláci jménem příslušníků AČR, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Vojenského zpravodajství dohodu o spolupráci s Charitou ČR zastoupenou jejím ředitelem Lukášem Curylem. Na základě podpisu této dohody o spolupráci byl k tomuto dni založen Vojenský fond solidarity, platforma, která je neformálním uskupením. Cílem Vojenského fondu solidarity bude pomáhat vojákům z povolání, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tísni, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů nebo dopadem životních katastrof, a to v situacích, které jsou jen obtížně řešitelné standardními prostředky a postupy. Účelem Vojenského fondu solidarity je shromažďovat prostředky prostřednictvím finančních darů, které budou poukazovány na veřejnou sbírku CHČR č. účtu 44665522/0800 a k tomu zřízeného samostatného variabilního symbolu 918 – Vojenský fond solidarity.

Podpis dohody o spolupráci

17.2.2015 •Po charitativním koncertu Andělská křídla, jehož výtěžek pomohl rodinám po vojácích padlých v Afghánistánu, přichystal Svaz vojáků z povolání ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR další akci. Tentokrát se jedná o společenský večer, který se uskuteční už tento pátek od 20 hodin v hlavním sále ministerstva v ulici Na Valech v Praze 6.

Přijďte na ministerstvo obrany podpořit české vojáky

Zobrazena stránka 2 z 2
<1 2