Armáda » Informační servis » Vojenský fond solidarity

I ty můžeš jednou potřebovat pomoc

9. března 2015 byl založen Vojenský fond solidarity jako otevřená platforma příslušníků Armády České republiky, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, spolupracující s Charitou České republiky.

Cílem Vojenského fondu solidarity je:

 • Podporovat kvalitu života nezaopatřených dětí vojáků a vojákyň v činné službě, kteří zahynuli při plnění služebních povinností nebo jsou těžce tělesně postiženi následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

 • Podávat pomyslnou pomocnou ruku vojákyním, vojákům v činné službě nebo jejich rodinám v tíživé životní situaci při katastrofické události přímo související s výkonem služby při překonávání nejkritičtějšího období od jednoho do šesti měsíců od události.

 • Při ekonomické dostatečnosti fondu také poskytovat finanční pomoc, která efektivně zmírní možné negativní sociální dopady na jednotlivce či domácnost rodiny vojáků v činné službě, kteří se ocitli ne vlastní vinou v tíživé životní situaci v době překonávání nejkritičtějšího období od jednoho do šesti měsíců od události.

Účelem Vojenského fondu solidarity je:

 • Shromažďovat finanční prostředky prostřednictvím darů poukazovaných na účet VFS číslo

44665522/0800

variabilní symbol 918

(Vojenský fond solidarity).

 • Účet Vojenského fondu solidarity spravuje Charita České republiky.

 • Na základě obdrženého podnětu a posouzení konkrétní situace klienta rozhodnout a realizovat pomoc klientovi v odpovídajícím smysluplném rozsahu.

Jak mohu požádat o příspěvek?

 • formou písemného podnětu na níže uvedené kontakty. Podnět musí obsahovat základní údaje o potencionálním klientovi a jeho nejbližší rodině včetně popisu událostí zakládajících důvod podání podnětu.

   

   

  Vojenský fond solidarity

  Agentura personalistiky AČR

  Nám. Svobody 471/27, 160 01 Praha 6

   

  e-mail: vojenskyfondsolidarity@gmail.com

  Tel.: +420 973 216 339, +420 973 216 334


Jak mohu přispívat?

 • Formou jednorázového příspěvku fyzické nebo právnické osoby na účet VFS.

 • Formou trvalého příspěvku na účet VFS – trvalým příkazem ze svého peněžního ústavu (příspěvek nad 1000 Kč za kalendářní rok zakládá možnost snížení základu daně z příjmu fyzické osoby).

 • Přímou platbou na účet VFS přímo v České spořitelně (zdarma, bez poplatku).

 • Složenkou na účet VFS na kterémkoliv poštovním úřadě.

 • Příspěvek do sbírkové kasičky VFS při vybraných společenských a sportovních akcích, zpravidla pořádaných rezortem MO.

 

Od vzniku Vojenského fondu solidarity do fondu přispěly fyzické a právnické osoby a komerční společnosti celkovou částkou 3 964 168 Kč (stav k 31. 12. 2016).

Vnitrorezortní sbírka vojáků a zaměstnanců rezortu ke Dni válečných veteránů 2016 přinesla 579 085 Kč.

V rámci podpory kvality života nezaopatřených dětí vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností, bylo doposud z fondu vyplaceno celkem 500 000 Kč.

Přímá pomoc vojákům a vojákyním nebo jejich nejbližším byla poskytnuta v celkové výši 214 000 Kč.

Rozhodujícím faktorem naplňování cíle Vojenského fondu solidarity je:

 • Ekonomická dostatečnost a udržitelnost fondu, umožňující poskytnout pomoc klientovi ve smysluplném rozsahu, odpovídajícímu stávajícím okolnostem. Do veřejné sbírky výše uvedeného účelu mohou přispívat všichni, kterým není osud vojákyň a vojáků v tíživé životní situaci lhostejný.

Jménem klientů Vojenského fondu solidarity všem dárcům upřímně a srdečně děkuji.

V Praze 16. ledna 2017

S úctou

Předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity

brigádní generálka Mgr. Lenka Šmerdová


Soubory ke stažení

DOHODA MO ČR - CHARITA ČR 2459 kB

Soubory ke stažení

STATUT VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY 5894 kB

Soubory ke stažení

ČÚ A KONTAKT 232 kB

Soubory ke stažení

VÝROČNÍ ZPRÁVA VFS 2016 4631 kB


Zpravodajství:

27.1.2016 •V úterý 26. ledna v podvečer v pražské O2 aréně vyvrcholil už sedmý díl akce, ve kterém hokejisté HC Sparta Praha vzdávají hold příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému, tedy i vojákům. Pražští hokejisté jej navíc umocnili svým vítězstvím nad týmem z Olomouce.

Pocta těm, kteří za nás denně nasazují životy

21.12.2015 •Necelý rok má za sebou Vojenský fond solidarity (VFS). Jeho cílem je finančně pomáhat vojákům z povolání, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tísni, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů nebo dopadem životních katastrof. Za dobu své existence se fond významně zapsal do povědomí nejen příslušníků ozbrojených sil. Je to především proto, že začal poskytovat finanční prostředky těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

3.11.2015 •Při příležitosti oslav Dne válečných veteránů pořádá Vojenský fond solidarity veřejnou vánoční sbírku, která je určena pro pozůstalé děti vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností. Do sbírky, jež bude ukončena 13. prosince 2015, se mohou zapojit jak vojáci z povolání a zaměstnanci resortu obrany, tak široká veřejnost.

Vojenský fond solidarity

29.10.2015 •V úterý 27. října došlo k předání finanční pomoci z Vojenského fondu solidarity desátníku Stanislavu Vajdovi z 13. dělostřeleckého pluku Jince, který se kvůli těžkému onemocnění ocitl se svou manželkou a třemi malými dětmi ve velice tíživé situaci.

Finanční pomoc z Vojenského fondu solidarity pomůže prvnímu vojákovi

30.7.2015 •V neděli 9. srpna tomu bude přesně pět měsíců od podepsání dohody o spolupráci s Charitou ČR, která spravuje veřejnou sbírku ve prospěch Armády ČR a jejího Vojenského fondu solidarity.

I ty můžeš jednou potřebovat pomoc

23.6.2015 •Generálmajor Jaroslav Kocián se v září loňského roku vrátil po třech letech z Bruselu a byl jmenován do funkce zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – inspektor AČR. A právě o činnosti Inspektorátu jsme se bavili v následujícím rozhovoru.

Zeptej se, co můžeš udělat pro stát

3.4.2015 •Ve středu 1. dubna poprvé zasedal stálý řídící výbor Vojenského fondu solidarity (VFS), jehož cílem je pomáhat vojákům z povolání, jejich rodinám nebo pozůstalým v tísni. Jednání svolal předseda výboru generálmajor Jaroslav Kocián, zástupce náčelníka Generálního štábu - Inspektor AČR, s cílem oficiálně ustanovit stálé členy výboru, schválit plán činnosti řídícího výboru VFS na rok 2015.

Poprvé zasedal řídící výbor Vojenského fondu solidarity

23.3.2015 •Uplynulo 20 let od tragické nehody v Široka Kula – Ljubovo v dnešním Chorvatsku.

Ve Stonařově vzdali pocty zemřelému vojákovi

16.3.2015 •V pátek 13. března představil na Pražském hradě na XX. reprezentačním plese AČR náčelník Generálního štábu AČR generál Petr Pavel a oficiálně uvedl v život Vojenský fond solidarity. Do fondu na tomto plese přibylo za jediný večer více než 300 000 Kč.

Do Vojenského fondu solidarity proudí první finanční příspěvky. V pátek 13. března na něm přibylo více než 300 tisíc Kč.

9.3.2015 •V pondělí 9. března 2015 podepsal náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel v pražském Arcibiskupském paláci jménem příslušníků AČR, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Vojenského zpravodajství dohodu o spolupráci s Charitou ČR zastoupenou jejím ředitelem Lukášem Curylem. Na základě podpisu této dohody o spolupráci byl k tomuto dni založen Vojenský fond solidarity, platforma, která je neformálním uskupením. Cílem Vojenského fondu solidarity bude pomáhat vojákům z povolání, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tísni, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů nebo dopadem životních katastrof, a to v situacích, které jsou jen obtížně řešitelné standardními prostředky a postupy. Účelem Vojenského fondu solidarity je shromažďovat prostředky prostřednictvím finančních darů, které budou poukazovány na veřejnou sbírku CHČR č. účtu 44665522/0800 a k tomu zřízeného samostatného variabilního symbolu 918 – Vojenský fond solidarity.

Podpis dohody o spolupráci

17.2.2015 •Po charitativním koncertu Andělská křídla, jehož výtěžek pomohl rodinám po vojácích padlých v Afghánistánu, přichystal Svaz vojáků z povolání ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR další akci. Tentokrát se jedná o společenský večer, který se uskuteční už tento pátek od 20 hodin v hlavním sále ministerstva v ulici Na Valech v Praze 6.

Přijďte na ministerstvo obrany podpořit české vojáky

Zobrazena stránka 2 z 2
<1 2