Armáda » Informační servis » Vojenský fond solidarity

I ty můžeš jednou potřebovat pomoc

9. března 2015 byl založen Vojenský fond solidarity jako otevřená platforma příslušníků Armády České republiky, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, spolupracující s Charitou České republiky.

Cílem Vojenského fondu solidarity je:

 • Podporovat kvalitu života nezaopatřených dětí vojáků a vojákyň v činné službě, kteří zahynuli při plnění služebních povinností nebo jsou těžce tělesně postiženi následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

 • Podávat pomyslnou pomocnou ruku vojákyním, vojákům v činné službě nebo jejich rodinám v tíživé životní situaci při katastrofické události přímo související s výkonem služby při překonávání nejkritičtějšího období od jednoho do šesti měsíců od události.

 • Při ekonomické dostatečnosti fondu také poskytovat finanční pomoc, která efektivně zmírní možné negativní sociální dopady na jednotlivce či domácnost rodiny vojáků v činné službě, kteří se ocitli ne vlastní vinou v tíživé životní situaci v době překonávání nejkritičtějšího období od jednoho do šesti měsíců od události.

Účelem Vojenského fondu solidarity je:

 • Shromažďovat finanční prostředky prostřednictvím darů poukazovaných na účet VFS číslo

44665522/0800

variabilní symbol 918

(Vojenský fond solidarity).

 • Účet Vojenského fondu solidarity spravuje Charita České republiky.

 • Na základě obdrženého podnětu a posouzení konkrétní situace klienta rozhodnout a realizovat pomoc klientovi v odpovídajícím smysluplném rozsahu.

Jak mohu požádat o příspěvek?

 • formou písemného podnětu na níže uvedené kontakty. Podnět musí obsahovat základní údaje o potencionálním klientovi a jeho nejbližší rodině včetně popisu událostí zakládajících důvod podání podnětu.

   

   

  Vojenský fond solidarity

  Agentura personalistiky AČR

  Nám. Svobody 471/27, 160 01 Praha 6

   

  e-mail: vojenskyfondsolidarity@gmail.com

  Tel.: +420 973 216 339, +420 973 216 334


Jak mohu přispívat?

 • Formou jednorázového příspěvku fyzické nebo právnické osoby na účet VFS.

 • Formou trvalého příspěvku na účet VFS – trvalým příkazem ze svého peněžního ústavu (příspěvek nad 1000 Kč za kalendářní rok zakládá možnost snížení základu daně z příjmu fyzické osoby).

 • Přímou platbou na účet VFS přímo v České spořitelně (zdarma, bez poplatku).

 • Složenkou na účet VFS na kterémkoliv poštovním úřadě.

 • Příspěvek do sbírkové kasičky VFS při vybraných společenských a sportovních akcích, zpravidla pořádaných rezortem MO.

 

Od vzniku Vojenského fondu solidarity do fondu přispěly fyzické a právnické osoby a komerční společnosti celkovou částkou 3 964 168 Kč (stav k 31. 12. 2016).

Vnitrorezortní sbírka vojáků a zaměstnanců rezortu ke Dni válečných veteránů 2016 přinesla 579 085 Kč.

V rámci podpory kvality života nezaopatřených dětí vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností, bylo doposud z fondu vyplaceno celkem 500 000 Kč.

Přímá pomoc vojákům a vojákyním nebo jejich nejbližším byla poskytnuta v celkové výši 214 000 Kč.

Rozhodujícím faktorem naplňování cíle Vojenského fondu solidarity je:

 • Ekonomická dostatečnost a udržitelnost fondu, umožňující poskytnout pomoc klientovi ve smysluplném rozsahu, odpovídajícímu stávajícím okolnostem. Do veřejné sbírky výše uvedeného účelu mohou přispívat všichni, kterým není osud vojákyň a vojáků v tíživé životní situaci lhostejný.

Jménem klientů Vojenského fondu solidarity všem dárcům upřímně a srdečně děkuji.

V Praze 16. ledna 2017

S úctou

Předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity

brigádní generálka Mgr. Lenka Šmerdová


Soubory ke stažení

DOHODA MO ČR - CHARITA ČR 2459 kB

Soubory ke stažení

STATUT VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY 5894 kB

Soubory ke stažení

ČÚ A KONTAKT 232 kB

Soubory ke stažení

VÝROČNÍ ZPRÁVA VFS 2016 4631 kB


Zpravodajství:

1.7.2017 •Velitel 21. základny taktického letectva Čáslav plukovník Petr Tománek a předseda Jagello 2000 předali při příležitosti oslav Dne ozbrojených sil na pražském Vítkově šek Vojenskému fondu solidarity na 130 tisíc korun. „Jedná o nečekaný přebytek rozpočtu Dne otevřených dveří letiště Čáslav, který jsme společně s Jagello 2000 pořádali v sobotu 20. května,“ uvedl plukovník Petr Tománek. Organizátorům se podařilo zabezpečit vstup zdarma a akci uspořádat v černých číslech.

Vojenskému fondu solidarity poslali návštěvníci z Čáslavi 130 tisíc

23.6.2017 •Do funkce předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity (VFS) byla ministrem obrany České republiky nově jmenována poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády České republiky brigádní generálka Lenka Šmerdová.

28.3.2017 •Společnost Glomex MS finančně přispěla na Vojenský fond solidarity částkou 60 000 Kč. Na tomto příspěvku se podíleli i zaměstnanci společnosti, za což jim patří velký dík.

VÝROČNÍ ZPRÁVA VFS 2016

26.1.2017 •Vnitroresortní veřejná sbírka ke Dni válečných veteránů.

Vnitrorezortní veřejná sbírka ke Dni válečných veteránů.

2.11.2016 •1. listopadu se velitel Pozemních sil AČR generálmajor Štefan Kaleta se sešel s hlavními funkcionáři podřízených útvarů v hlavním sále Ministerstva obrany na Valech v rámci své velitelské rady. Tuto příležitost využil velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě k předání šeku do Vojenského fondu solidarity.

V rámci velitelské rady generálmajor Kaleta převzal od 53. pluku průzkumu a elektronického boje šek do Vojenského fondu solidarity

24.10.2016 •V rámci projektu Vysočina děkuje, jehož cílem je ocenit práci příslušníků bezpečnostních složek Integrovaného záchranného systému České republiky, byl v pátek 21. října předán Armádě ČR šek ve výši 15 tisíc korun. Peníze jsou určeny Vojenskému fondu solidarity.

Fotbalisté z Vysočiny podpořili české vojáky v rámci projektu „Vysočina děkuje“

13.10.2016 •Ve vojenském újezdu Hradiště se před nedávnem konal pod záštitou ministra obrany Martina Stropnického závod Doupovský kanón. Na akci se významně podílela armáda, která navíc získala další příspěvek do Vojenského fondu solidarity.

Doupovský kanón - dobrá akce s ještě lepší tečkou – podporujeme fond solidarity!

20.9.2016 •Akce vojenského fondu solidarity v letním období 2016.

 

Foto šek

15.9.2016 •Výsadkáři 43. výsadkového praporu nafotili spolu s uměleckým fotografem Stanislavem Peterou charitativní kalendář na rok 2017 k 70. výročí výsadkového vojska. Veškerý výtěžek z prodeje kalendáře půjde ve prospěch Vojenského fondu solidarity.

Výsadkáři spojili síly s fotografem Stanislavem Peterou

18.7.2016 •V sobotu 16. července se ve Vojenském újezdu Březina uskutečnil extrémní překážkový závod Army Run. Dvanáct set závodníků čekalo na trati dlouhé 11 kilometrů přes 50 překážek. Nechyběla ani dráha bojovníka, která slouží k výcviku profesionálních vojáků.

Extrémní závod Army Run pomohl Vojenskému fondu solidarity

20.5.2016 •Ve čtvrtek 19. května převzal generálmajor Štefan Kaleta z rukou generálního ředitele společnosti Aramark, s. r. o. Vladimíra Staňka šek v hodnotě 50 000 Kč pro Vojenský fond solidarity. Podpora ze strany společnosti Aramark bude pravidelná.

Vojenský fond solidarity získal dalšího partnera

9.3.2016 •Ve středu 9. března uplynul právě jeden rok od založení Vojenského fondu solidarity (VFS). Fond finančně pomáhá vojákům, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tíživé situaci, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů. Pečuje také o děti vojáků, kteří zahynuli při výkonu služby na území České republiky nebo v zahraniční operaci.

Vojenský fond solidarity podporuje vojáky jeden rok

Zobrazena stránka 1 z 2
1 2>