Ve dnech 17. a 18. srpna 2018 se v prostorách Vojenského muzea Králíky a v přilehlém okolí uskuteční již jednadvacátý ročník akce „Den sil podpory AČR CIHELNA 2018“ určené všem příznivcům vojenské historie, techniky a současné výzbroje z řad široké veřejnosti. Jedná se o společnou akci Armády ČR, Aktivních záloh, Policie ČR, složek IZS, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, klubů vojenské historie a civilních subjektů.

V pátek 17. srpna 2018 od 8.00 do 13.00 hodin bude v okolních městech a obcích k vidění jízda vojenské historické a bojové techniky v dobových uniformách. Od 14.00 hodin se v prostoru „bojiště“ uskuteční veřejnosti přístupný generální nácvik celé akce. V 18.00 hodin bude na Velkém náměstí v Králíkách následovat kulturní program. Hlavní host ABBA SHOW (vstup zdarma).

Den sil podpory AČR CIHELNA 2018

V sobotu 18. srpna 2018 od 10.00 hodin proběhne hlavní ukázkový den, kterému bude od 9.00 předcházet koncert Vojenské hudby. Pro návštěvníky jsou připraveny statické a dynamické ukázky dnešní moderní výzbroje, vojenské pozemní a letecké techniky Armády ČR a ukázky výcviku vojenských profesionálů, historické ukázky bojů klubů vojenské historie a těžké bojové techniky Vojenského muzea Králíky vztahující se k hlavnímu tématu celé akce „Od zrady k válce“, který nás zavede do období před vypuknutím druhé světové války. Program bude doplněn o ukázky činnosti integrovaného záchranného systému, prezentace bezpečnostních složek ČR či firem obranného průmyslu.

Na pořádání a programu akce „Den sil podpory AČR CIHELNA 2018“, pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, se podílí Agentura logistiky, město Králíky, Krajské vojenské velitelství Pardubice, Pozemní síly AČR, Vzdušné síly AČR, Agentura vojenského zdravotnictví, Agentura komunikačních a informačních systémů, Velitelství vojenské policie Olomouc, Vojenské muzeum Králíky – Armyfort s. r. o., Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR – věznice Mírov a Hasičský záchranný sbor Králíky.


Zpravodajství: