Pod názvem Tobruq Legacy 2015 se ve dnech 22. června až 4. července 2015 ve vojenském újezdu Boletice na Českokrumlovsku uskuteční mezinárodní cvičení jednotek pozemní protivzdušné obrany. Zapojí se do něj téměř 500 příslušníků ozbrojených sil ČR, Litvy, Maďarska, Slovenska a Spojených států amerických. Výcvik tohoto charakteru se bude konat na našem území poprvé a budou jej řídit vojáci Armády ČR.

Tobruq Legacy 2015

Cvičení bude demonstrovat schopnost dostát závazkům vyplývajících z článku 5 Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně členských států NATO. Jedním z jeho hlavních cílů bude sladit činnost jednotek pozemní protivzdušné obrany v rámci mnohonárodnostního úkolového uskupení a zvýšit úroveň interoperability mezi koaličními jednotkami při vedení společné pozemní a protivzdušné operace.

Z hlavních zbraňových systémů, jež se zapojí do cvičení, se bude jednat o protiletadlové raketové komplety RBS-70, se kterými budou cvičit čeští a litevští vojáci. Slováci budou používat komplety IGLA a Maďaři komplety MISTRAL. Příslušníci ozbrojených sil USA se do cvičení zapojí se systémem velení a řízení FAAD. Jejich úkolem bude zprostředkovat přenos dat ze Střediska řízení a uvědomování (tzv. CRC - Control and Reporting Centre) ve Staré Boleslavi do hlavního místa velení cvičících jednotek ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice.

Taktické cvičení vyvrcholí bojovými střelbami z protiletadlových systémů. Na území České republiky se tak uskuteční první společné střelby z přenosných protiletadlových raketových kompletů velmi krátkého dosahu čtyř aliančních armád. S jejich průběhem se budou moci seznámit i zástupci médií.


Informace pro sdělovací prostředky:

  • Čtvrtek 2. července 2015, Vojenský újezd Boletice, střelnice Podvoří, od 11.00 hodin – bojové střelby z protiletadlových raketových kompletů – FOTOTERMÍN s možností rozhovorů;
  • AKREDITACE zástupců sdělovacích prostředků do úterý 30. června 2015, 16.00 hodin prostřednictvím kontaktní osoby.
  • Kontaktní osoba: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku, tel.: 602 157 175, e-mail: tid25plrb@seznam.cz.

 

Zpravodajství:

Protiletadlovci testovali ve Staré Boleslavi spojení s americkou protivzdušnou obranou

Protiletadlovci testovali ve Staré Boleslavi spojení s americkou protivzdušnou obranou

16.4.2015

Příslušníci 10. velitelství vzdušných sil a protivzdušné obrany ozbrojených sil Spojených států amerických a 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích ve dnech 13. a 14. dubna testovali své systému protivzdušné obrany před mezinárodním cvičením Tobruq Legacy 2015. To vyvrcholí ve dnech 22. června až 3. července letošního roku v Boleticích.

Vojáci se připravují na Tobruq Legacy, pro protiletadlovce nejvýznamnější cvičení v tomto roce

Vojáci se připravují na Tobruq Legacy, pro protiletadlovce nejvýznamnější cvičení v tomto roce

20.3.2015

Pod názvem Tobruq Legacy 2015 je plánováno mezinárodní cvičení jednotek pozemní protivzdušné obrany, které se uskuteční od 22. června do 3. července ve Vojenském újezdu Boletice na Českokrumlovsku.