V této části jsou zveřejňovány informace o významných cvičeních Armády České republiky, ať již národních, uskutečněných v České republice, nebo spojeneckých a mnohonárodních cvičeních na území jiných států, kterých se české jednotky účastní.


Cvičení CMX 2012 a Cyber Coalition 2012

Cvičení CMX 2012 a Cyber Coalition 2012

Cvičení orgánů krizového řízení NATO Crisis Management Exercise 2012 bylo zaměřeno na prověření aliančních postupů krizového řízení, na plánování a rozhodování na strategické politicko vojenské úrovni. Cvičení CMX bylo v roce 2012 propojeno se souběžně probíhajícím cvičením kybernetické obrany Cyber Coalition 2012, které bylo zaměřeno na řešení krizové situace vzniklé v důsledku kybernetických útoků na informační a komunikační systémy NATO a na kritickou infrastrukturu některých členských zemí Aliance.

Cvičení orgánů krizového řízení Evropské unie

Cvičení orgánů krizového řízení Evropské unie

Cvičení ML 2012 je procedurální cvičení orgánů krizového řízení EU strategické politicko-vojenské úrovně. Procvičuje politické řízení a strategické vedení přípravy a plánování vojenské operace a civilní mise CSDP (Common Security and Defence Policy).

Ramstein Rover 2012

Ramstein Rover 2012

Spojenecké cvičení vzdušných sil NATO "Ramstein Rover 2012" se uskutečňuje v České republice ve dnech 4. až 21. září 2012.