Výcvik vojsk 2011

Polní cvičení jednotek 4. brigády rychlého nasazení s prvky dalších jednotek Velitelství společených sil. Komplexní polní výcvik 9. jednotky PRT Lógar, která bude nasazena v Afghánistánu od února do srpna 2012.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Cvičení orgánů krizového řízení NATO Crisis Management Exercise 2011 je zaměřeno na plánování a rozhodování na strategické politicko vojenské úrovni. Cvičení se účastní všech 28 členských zemí Severoatlantické aliance spolu s partnerskými státy Finskem a Švédskem.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Cílem je komplexně prověřit a vyhodnotit schopnost štábu a jednotek praporu plánovat a provádět stabilizační operace pod vedením NATO. Dále pak prověřit mezinárodní spolupráci na taktické úrovni při využívání postupů Vojenské policie NATO při provádění stabilizačních operací. A konečně procvičit schopnost provádět postupy Vojenské policie NATO podle předpisu AJP 3.2.3.3.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Velitelsko štábního cvičení s částečným vyvedením vojsk podřízených útvarů a zařízení sil podpory AČR.

<!--WTD_FT(TITLE)-->