Ve dnech 9. - 19. června 2015 se ve vojenském výcvikovém prostoru Żagań v západním Polsku uskuteční druhá část mezinárodního cvičení Noble Jump aliančních Sil velmi rychlé reakce (VJTF - Very High Readiness Joint Task Force). Po aktivační části cvičení, která se uskutečnila na počátku letošního dubna, tentokráte již vyčleněné jednotky čeká reálný přesun a nasazení ve výcvikovém prostoru. Za Armádu České republiky se do cvičení zapojí vyčleněné rotní úkolové uskupení z chrudimského 43. výsadkového praporu v počtu 150 vojáků a 50 kusů techniky. Cvičení Noble Jump je součástí série cvičení Allied Shield, které se zúčastní celkem 14 000 vojáků z 19 aliančních a 3 partnerských zemí.

Mezinárodní cvičení Sil velmi rychlé reakce NATO - Noble Jump 2015

Přesun české jednotky do Polska se uskuteční kombinovaně. První část techniky a osob bude přepravena na místo určení vlakem. Tito vojáci budou odjíždět 9. června 2015, přičemž nakládka na vlak se uskuteční v Pardubicích. Druhá část vojáků a techniky bude na cvičení přepravena letecky. Odlet se uskuteční 12. června 2015 z pardubického letiště.

Ve čtvrtek 18. června 2015 se uskuteční ukázkový den cvičení Noble Jump 2015. V rámci připraveného programu pro pozvané hosty a média bude probíhat i 90minutová taktická ukázka činnosti vojsk.

Návrat všech českých vojáků a techniky zpět do republiky je naplánován po železnici dne 20. června 2015 opět do cílové stanice Pardubice.

Vznik aliančních Sil velmi rychlé reakce, schopných zasáhnout v krizovém okamžiku na území členské země v několika dnech, podpořil summit NATO ve Walesu v září 2014. Toto opatření je součástí takzvaného Aliančního plánu připravenosti, kterým Aliance reagovala na změněné bezpečnostní prostředí v Evropě.


Informace pro média 1:

Úterý 9. června 2015, Chrudim a Pardubice – vagónování techniky a odjezd českých vojáků na cvičení VJTF Noble Jump – FOTOTERMÍN s možností rozhovorů

8:30 hod. – odjezd 1. proudu vojenských vozidel z letiště Chrudim na nádraží Pardubice

9:00 hod. – zahájení vagónování techniky na nádraží Pardubice (vjezd do areálu nádraží z křižovatky ulic K Vápence a Pražská)

Poznámka: Přeprava mezi letištěm Chrudim a nádražím Pardubice není pro zástupce médií organizována, přejezd je řešen individuálně mimo vojenské kolony.

Akreditace do 8. června 2015 u níže uvedené kontaktní osoby.

 

Informace pro média 2:

Pátek 12. června 2015, Chrudim a Pardubice – nakládání vozidel do letounů a odlet českých vojáků do Polska na cvičení VJTF Noble Jump – FOTOTERMÍN s možností rozhovorů

Předpokládané časy nakládky a odletu, jakož i čas srazu pro novináře budou upřesněny akreditovaným médiím.

Akreditace do 10. června 2015 u níže uvedené kontaktní osoby.

 

Informace pro média 3:

9. – 18. června 2015, vojenský výcvikový prostor Zagan, Polsko – cvičení VJTF Noble Jump - individuální návštěvy cvičících jednotek

Akreditace do 1. června 2015 prostřednictvím akreditačního formuláře NATO:
http://www.aco.nato.int/noble-jump-registration-form.aspx


Informace pro média 4:

Čtvrtek 18. června 2015, vojenský výcvikový prostor Zagan, Polsko – ukázkový den cvičení VJTF Noble Jump

8.00 hod. - odjezd od hotelu Willa Park Zagan (http://www.willapark.pl), předpokládaný návrat po 15.00 hod.

Akreditace do 9. června 2015 prostřednictvím akreditačního formuláře NATO:
http://www.aco.nato.int/noble-jump-registration-form.aspx

 

Informace pro média 5:

Sobota 20. června 2015, Chrudim a Pardubice – návrat jednotek ze cvičení VJTF Noble Jump – FOTOTERMÍN s možností rozhovorů

(Předpokládaný čas příjezdu vlaku do Pardubic: 12.00 hod. – čas bude upřesněn akreditovaným médiím.)

Akreditace do 19. června 2015 u níže uvedené kontaktní osoby.

 

Informace pro média:

Fotogalerie ze cvičení Noble Jump 2015:

https://www.flickr.com/groups/noblejump15/

Další informace (Media Advisory) ke cvičení Noble Jump 2015:

http://www.aco.nato.int/exercise-noble-jump.aspx


Zpravodajství:

„Alert cvičení“ prověřilo Síly velmi rychlé reakce

„Alert cvičení“ prověřilo Síly velmi rychlé reakce

9.4.2015

Sto padesát vojáků 43. výsadkového praporu vyčleněných do Sil velmi rychlé reakce (VJTF - Very High Readiness Joint Task Force) dostalo rozkaz k akci. Osmačtyřicet hodin vyčleněných v tomto případě na přípravu k ostrému nasazení, a to i v oblastech poměrně vzdálených od České republiky, se začalo odpočítávat.