Výcvik vojsk 2010

Cílem cvičení je zdokonalit síly podpory v řízení nasazených sil a prostředků při řešení podpory jednotek v zahraničí a v případě ohrožení při živelných pohromách. Procvičit činnost vojáků aktivních záloh při střežení prostoru soustředění a při vedení obranného boje. Sladit činnost útvarů a zařízení sil podpory.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Záměrem cvičení je procvičit činnost veterinárních zásahových skupin Ústředního vojenského veterinárního ústavu Hlučín v ohnisku nebezpečné nákazy a v případě podezření z bioterorismu.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Cvičení je zaměřené na výcvik předsunutých leteckých návodčích (Forward Air Controllers - FAC) a na spolupráci mezi vzdušnými a pozemními silami, nasazenými v zahraničních vojenských operacích.

<!--WTD_FT(TITLE)-->