Sedm dílů dokumentu pojednává o Posádkovém velitelství Praha, symbolice - znaku útvaru, čestné stráži, vojenské hudbě, armádním generálu v.v. Ing. Tomáši Sedláčkovi a vojenském kostele.
Ministerstvo obrany ČR - PIC MO © 2008


Odkaz na stránky Posádkové velitelství Praha


Pocty a tóny

Pocty a tóny

Sournný dokument o Posádkovém velitelství Praha, symbolice - znaku útvaru, čestné stráži, vojenské hudbě, armádním generálu v.v. Ing. Tomáši Sedláčkovi a vojenském kostele.

Posádkové velitelství Praha

Posádkové velitelství Praha

Historie pražské posádky je úzce spjata s vojenskou historií města. Praha se už od počátku svých dějin opevňovala proti možnému nepřátelskému útoku. Velitelství pražské posádky vzniklo se vznikem stálých armád. Pražské posádkové velitelství má jednu z nejdelších tradic v Evropě. Od roku 1621 nebyla kontinuita pražské posádky (nejstarší v českých zemích) a posádkového velitele nikdy přerušena.
Prvním velitelem pražské posádky byl generalissimus Albrecht Václav Eusebius kníže Valdštejn, vévoda frýdlantský. V následujících stoletích se Praha stala nejvýznamnější vojenskou posádkou v zemi a od roku 1918 navíc i sídlem ústředních vojenských orgánů samostatného československého státu.
V rámci reorganizace došlo k 1. dubnu 2004 k vytvoření Posádkového velitelství Praha a jeho redislokaci do vojenského objektu pod Juliskou.
Po zrušené 6. zabezpečovací základně Ministerstva obrany převzalo velitelství znak, bojový prapor i čestný název Pražského povstání.
K plnění úkolů využívají jednotky praporu Čestné stráže Ústřední hudbu AČR a vojenskou hudbu Olomouc.

Znak útvaru

Znak útvaru

Bojový prapor a čestný název „Pražského povstání“ propůjčil svým Dekretem prezident republiky dne 8. května 2000.
1 min.

  • ovál symbolizuje vojenskou značku, kterou se označují seskupení vojsk od pluku výše
  • zelený lem oválu symbolizuje příslušnost k pozemnímu vojsku,
  • barva – ve znaku převládá barva bílá a červená-barvy České republiky a symbolizují, že útvar má celorepublikovou působnost,
  • paže rytíře v plátové zbroji, která drží meč-výňatek, detail z velkého znaku Prahy, symbolizuje umístění velitelství této jednotky, kterým je hlavní město Praha,

Čestná stráž AČR

Čestná stráž AČR

Úkol vysílat k různým slavnostním příležitostem čestnou jednotku je vlastní vojenským útvarům již od starověku. První čestnou jednotkou po vzniku Československé republiky se stala čestná rota tradičního pražského Pěšího pluku.

Vojenská hudební služba

Vojenská hudební služba

Vojenské hudby jsou určeny k zabezpečení slavnostních, protokolárních, vojenských a koncertních akcí. Reprezentují Armádu České republiky na veřejnosti doma i v zahraničí.

Generálporučík Tomáš Sedláček

Generálporučík Tomáš Sedláček

Za 2. světové války působil na západní i východní frontě, bojoval, bojoval ve Slovenském národním povstání. Je Čestným příslušníkem Posádkového velitelství Praha. 3 min.