Pocty a tóny

Sournný dokument o Posádkovém velitelství Praha, symbolice - znaku útvaru, čestné stráži, vojenské hudbě, armádním generálu v.v. Ing. Tomáši Sedláčkovi a vojenském kostele.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Historie pražské posádky je úzce spjata s vojenskou historií města. Praha se už od počátku svých dějin opevňovala proti možnému nepřátelskému útoku. Velitelství pražské posádky vzniklo se vznikem stálých armád. Pražské posádkové velitelství má jednu z nejdelších tradic v Evropě. Od roku 1621 nebyla kontinuita pražské posádky (nejstarší v českých zemích) a posádkového velitele nikdy přerušena.
Prvním velitelem pražské posádky byl generalissimus Albrecht Václav Eusebius kníže Valdštejn, vévoda frýdlantský. V následujících stoletích se Praha stala nejvýznamnější vojenskou posádkou v zemi a od roku 1918 navíc i sídlem ústředních vojenských orgánů samostatného československého státu.
V rámci reorganizace došlo k 1. dubnu 2004 k vytvoření Posádkového velitelství Praha a jeho redislokaci do vojenského objektu pod Juliskou.
Po zrušené 6. zabezpečovací základně Ministerstva obrany převzalo velitelství znak, bojový prapor i čestný název Pražského povstání.
K plnění úkolů využívají jednotky praporu Čestné stráže Ústřední hudbu AČR a vojenskou hudbu Olomouc.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Bojový prapor a čestný název „Pražského povstání“ propůjčil svým Dekretem prezident republiky dne 8. května 2000. 1 min.

  • ovál symbolizuje vojenskou značku, kterou se označují seskupení vojsk od pluku výše
  • zelený lem oválu symbolizuje příslušnost k pozemnímu vojsku,
  • barva – ve znaku převládá barva bílá a červená-barvy České republiky a symbolizují, že útvar má celorepublikovou působnost,
  • paže rytíře v plátové zbroji, která drží meč-výňatek, detail z velkého znaku Prahy, symbolizuje umístění velitelství této jednotky, kterým je hlavní město Praha,

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Úkol vysílat k různým slavnostním příležitostem čestnou jednotku je vlastní vojenským útvarům již od starověku. První čestnou jednotkou po vzniku Československé republiky se stala čestná rota tradičního pražského Pěšího pluku.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Vojenské hudby jsou určeny k zabezpečení slavnostních, protokolárních, vojenských a koncertních akcí. Reprezentují Armádu České republiky na veřejnosti doma i v zahraničí.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Za 2. světové války působil na západní i východní frontě, bojoval, bojoval ve Slovenském národním povstání. Je Čestným příslušníkem Posádkového velitelství Praha. 3 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Vojenský kostel svatého Jana Nepomuckého, Praha – 1 Hradčany.

<!--WTD_FT(TITLE)-->