V téměř marném pátrání jim pomohl televizní pořad

Autor: Mirek Šindelář

Na nedávném setkání příslušníků Klubu výsadkových veteránů v Jindřichově Hradci, který působí při zdejším 44. lehkém motorizovaném praporu, informoval členskou základnu Josef Pekárna o nevšední události: Předseda klubu se spolu s ním a dalšími aktéry zúčastní natáčení jednoho z dílů známého televizního pořadu Pošta pro tebe.

„Nedávno jsme se bavili o partyzánské skupině Jan Kozina. Přišla řeč na to, jací to byli výsadkáři a že si v odvaze a bojovém umění nezadali se svými kolegy ze západní fronty,“ svěřil se předseda jindřichohradeckého klubu podplukovník v.v. Petr Čejka.

„V průběhu našeho rozhovoru jsme narazili na skutečnost, že Pekárnova žena chodila s dcerou velitele výsadku poručíka Vasila Kiše do školy a dobře se znali. Řekli jsme si, že by to byla příležitost, tedy kdybychom ji našli, předat jí pamětní medaili k 70. výročí založení 2. čs. parabrigády v SSSR. (U brigády začala bojová cesta velitele výsadku Jan Kozina poručíka V. Kiše). Netušili jsme však, jak složité bude dnes, po tolika letech, jeho dceru Miroslavu najít,“ přiznal předseda klubu.

Vyprávěl, jak se obrátili na magistrát města Teplice, kde měla podle jejich posledních informací dcera legendárního velitele žít. Byli zdvořile odmítnuti, protože podle zákona na tyto informace nemají nárok. Podobně, tedy s neúspěchem, pochodili i na jejím bývalém pracovišti.

Málem pátrání po dceři slavného velitele vzdali. Josefa Pekárnu však napadlo zkusit ještě jednu možnost, a to napsat do České televize. Vylíčit jim příběh o hledání dcery Vasila Kiše přes populární pořad Pošta pro tebe.

Povedlo se. Pracovníci televize byli úspěšní a Miroslavu objevili. Zanedlouho se uskutečnilo natáčení a diváci se mohou těšit na jistě zajímavý díl tohoto pořadu. Ten Česká televize odvysílá zřejmě na začátku letošního června.

  • Operace Jan Kozina byla paradesantní výsadek vyslaný do Protektorátu Čechy a Morava ze Sovětského svazu. Výsadek byl sedmnáctičlenný, smíšený – osm Čechoslováků a devět občanů SSSR. Byl organizován Ukrajinským štábem partyzánského hnutí (UŠPH) při vojenské radě 1. ukrajinského frontu. Velitelem výsadku byl poručík Vasil Kiš.
  • Mezi hlavní bojové úkoly skupiny patřilo formování partyzánských jednotek z místního obyvatelstva a příprava terénu pro příjem dalších výsadků lidí a materiálu, mezi jejich aktivity patřilo také provádění sabotážní činnosti a vedení boje s nepřítelem. Neméně důležitým úkolem bylo zakládání Národních výborů v obcích.
  • Skupina byla vysazena v noci na 17. října 1944 poté, co po napadení německou protileteckou obranou se letoun odchýlil od určeného kurzu a místo na Šumavu zamířil na západ. Příslušníci desantu byli vysazeni nadvakrát při obletu doskokové plochy. První skupina ve které byl velitel poručík Kiš, dopadla v prostoru obcí Tuchořice a Lipno.
  • Krátce poté, co se shromáždili, byli obklíčeni příslušníky německého bezpečnostního aparátu. Po přestřelce se výsadkářům podařilo prorazit z obklíčení, ale major Melnik byl těžce zraněn na noze a nebyl schopen chůze.
  • Druhá skupina, která dopadla poblíž Loun, byla napadena nacisty. Během přestřelky padli tři parašutisté. Další byli zajati. Pouze dva se prostříleli a do jara 1945 se skrývali, aby se nakonec spojili se sovětským zpravodajským výsadkem.
  • S těžce zraněným Melnikem se skupině podařilo 17. října uniknout pronásledování. Směrem na Filipovu Huť se pochodem přes křivoklátské lesy dostali do obce Drozdov. Po odpočinku a ošetření zraněného, skupina postupovala směrem na Moravu, kde Kiš získal kontakt na odbojovou skupinu z Chrudimska. V nelehkých zimních podmínkách prošli 250 km územím obsazeným nacisty.
  • Společně s chrudimskými odbojáři Kiš založil partyzánský oddíl, později pojmenovaný Pluk generála Ludvíka Svobody. Melnik se po uzdravení stal velitelem partyzánského oddílu M. Jan Hus. Posléze založil další partyzánský oddíl s názvem Jan Kozina. Na sklonku války čítaly tyto partyzánské oddíly kolem 400 příslušníků a prováděly i významnější bojové a sabotážní akce.